„Muž v době od počátku září 2014 do 7. ledna letošního roku umožnil vést svému sedmiletému synovi zahálčivý život, kdy jej neposílal do základní školy. Chlapec měl celkem 274 zameškaných hodin, z tohoto počtu bylo 138 neomluvených," uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.