„Muž 11. ledna 2017 oznámil škodnou událost a uplatnil na pojišťovací společnosti náhradu, kdy bylo vyplaceno 9 089,52 Kč na opravu telefonního přístroje v servisu. Chtěl získat pojistné plnění z pojištění při poškození mobilního telefonu, které uzavřela žena z Klatovska v lednu 2016. Na žádost pojistitele muž předložil písemný doklad o nabytí telefonního přístroje do vlastnictví, prostřednictvím darovací smlouvy z listopadu 2016, kterou si však vytvořil i sám podepsal, bez vědomí uvedené ženy,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Šlo o padělanou, neplatnou smlouvu s nepravdivými údaji a na jejímž podkladě muž žádal plnění z pojištění. Podle trestního zákoníku, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Zahájení 11. ročníku Barokních jezuitských Klatov
Historická konference bude nejen o Balbínovi