Jak již Deník informoval, hasiče zalarmoval v úterý starosta obce Kovčín, který oznámil, že v tamním potoce protéká neznámá látka jasně červené barvy. Hasiči postupovali proti proudu potoka až do obce Milčice, odkud kapalina tekla kanalizací. Na konci Milčic nalezli na dvoře rodinného domu zdroj úniku. Dle štítků na nádobách šlo o mořidlo na osivo.

„Majitel údajně vyplachoval nádoby s přípravkem KINTO DUO na ochranu rostlin. Ze septiku pravděpodobně látka unikla do kanalizace volným přepadem," uvedla krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková a doplnila, že výrobce uvádí, že přípravek je nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dále je uvedeno, že obaly musí být zneškodněny bezpečným způsobem a přípravek je zakázáno vylévat do kanalizace.

„Hasiči na místě odebrali vzorek, ve kterém následně v laboratoři kromě účinné látky Prochloraz identifikovali i insekticid DDT," informovala Jakoubková s tím, že Prochloraz je vysoce toxický pro vodní živočichy i vodní rostliny. Není snadno biologicky odbouratelný. Používat DDT je v EU zakázáno. Látka je pro vodní živočichy silně jedovatá. „Přípravek Kinto Duo společně s DDT může mít významný a dlouhodobý dopad na životní prostředí, zejména na vodní živočichy. Nedoporučujeme konzumaci ryb z této lokality," upozornila Jakoubková.