Při sjednávání úvěrových smluv žena úmyslně uváděla nepravdivé údaje o svých dalších závazcích, kdy šlo o splátky úvěrů a půjček, které měla splácet několika společnostem. „Na základě uvedených nepravdivých údajů žena získala finanční prostředky z poskytnutých úvěrů, které řádně nesplácela. Splacené částky jsou evidovány do měsíce dubna 2018. V září 2016 sjednala smlouvu o úvěru v Liberci a byl poskytnut úvěr ve výši 20 000 Kč, uhradila 2 955 Kč. V obci na Sušicku taktéž v září 2016 sjednala další smlouvu o úvěru ve výši 5 789 Kč na nákup nábytku prostřednictvím internetového obchodu a zde zaplatila 897 Kč. S další společností sjednala v měsíci říjnu 2016 v Sušici smlouvu na hotovostní spotřebitelský úvěr ve výši 15 000 Kč a splatila 6 842,98 Kč. Další spotřebitelský úvěr sjednala ve stejném měsíci na Sušicku ve výši 30 000 Kč a uhradila jen 12 462 Kč,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

V půjčování finančních prostředků pokračovala i v měsíci lednu 2017 a poškozenou společností byl ženě poskytnut spotřebitelský úvěr ve výši 12 000 Kč a úhrada činila 2 485,37 Kč. Obviněná při sjednávání úvěrových smluv poškodila čtyři společnosti a svým jednáním způsobila škodu ve výši 57 146 Kč. Žena může být potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.