Při sjednávání úvěrových smluv žena úmyslně uváděla nepravdivé údaje o svých dalších závazcích, kdy šlo o splátky úvěrů a půjček, které měla splácet několika společnostem. „Na základě uvedených nepravdivých údajů žena získala finanční prostředky z poskytnutých úvěrů, které řádně nesplácela. Splacené částky jsou evidovány do měsíce dubna 2018. V září 2016 sjednala smlouvu o úvěru v Liberci a byl poskytnut úvěr ve výši 20 000 Kč, uhradila 2 955 Kč. V obci na Sušicku taktéž v září 2016 sjednala další smlouvu o úvěru ve výši 5 789 Kč na nákup nábytku prostřednictvím internetového obchodu a zde zaplatila 897 Kč. S další společností sjednala v měsíci říjnu 2016 v Sušici smlouvu na hotovostní spotřebitelský úvěr ve výši 15 000 Kč a splatila 6 842,98 Kč. Další spotřebitelský úvěr sjednala ve stejném měsíci na Sušicku ve výši 30 000 Kč a uhradila jen 12 462 Kč,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

V půjčování finančních prostředků pokračovala i v měsíci lednu 2017 a poškozenou společností byl ženě poskytnut spotřebitelský úvěr ve výši 12 000 Kč a úhrada činila 2 485,37 Kč. Obviněná při sjednávání úvěrových smluv poškodila čtyři společnosti a svým jednáním způsobila škodu ve výši 57 146 Kč. Žena může být potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

Předali další hračky Klatovské nemocnici.
Nakoupili za hrníčky další hračky