Podle obžaloby k činu došlo v květnu, kdy se v bytě Maška v Klatovech nacházela i jeho sestra. Během rozepře s jejím přítelem měl vzít Mašek v kuchyni bytu keramický nůž s čepelí dlouhou minimálně 13 cm a držící ho v ruce se vrátit do chodby bytu, kde v té době stál přítel, který v reakci na to vzal do ruky plastovou lžíci na obuv a tou ho udeřil. Poté měl utéct ven před vchodové dveře, kam ho Mašek pronásledoval, ale ven se nedostal, protože muž vchodové dveře za sebou zavřel a držel je.

Po chvíli opět zazvonil a jeho přítelkyně šla za ním dolů ke vchodovým dveřím, kde došlo k jejich další slovní rozepři, Mašek přiběhl dolů, sestru odstrčil stranou a měl bodnout přítele nožem do levé strany hrudníku, čímž mu měl způsobit bodnořeznou ránu v délce 30 mm, která byla v rozsahu měkkých tkání a nepronikla skrz stěnu hrudní. V důsledku zranění byl hospitalizován na JIP Klatovské nemocnice po tři dny, kdy byl celkově omezen na obvyklém způsobu života po dobu nepřesahujících sedm dnů.

„Vzhledem k tomu, že šlo o aktivní útok nožem druhé osoby z předu a silou malé až střední intenzity a byl útok veden proti životně důležité krajině bezprostředně, hrozila možnost vzniku vážné újmy na zdraví, neboť v případě proniknutí čepele skrz hrudní stěnu mohlo u poškozeného dojít k život ohrožujícímu poškození srdce a ohrožení života. Dopustil se tak jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby způsobil těžkou újmu na zdraví a jehož se dopustil ve smyslu trestní čin spáchat avšak k dokonání trestného činu nedošlo, čímž spáchal zločin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ uvedla podle obžaloby státní zástupkyně.

NA NŮŽ NABĚHL SÁM

K soudu se dostavil pouze obžalovaný. Sestra k němu prý přišla, protože měla rozpeře s přítelem, které nejsou dle Maškových slov nic neobvyklého. „Měli mezi sebou incident, proto přišla ke mně. On pak přišel opilý, zmlátil mě, vzal obouvák a praštil mě s ním. Prosil jsem ho, aby se uklidnil. Měl jsem strach. Šel potom ven a sestru vlekl s sebou, já jsem si šel dělat večeři. Sestra pak volala o pomoc, tak jsem tam běžel, ani jsem nevěděl, že mám nůž v ruce, nechtěl jsem ho bodnout, naběhl mi na nůž, když mě chtěl praštit. Sestru venku mlátil, chtěl jsem jí pomoci,“ vypověděl Mašek.

Jelikož se nedostavili k soudu ani sestra ani její přítel bylo hlavní líčeno odročeno na 12. března.