V rámci tohoto součinnostního opatření se policisté se strážníky zaměřili na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým osobám i přechovávání omamných a psychotropních látek.

„Zúčastnění zkontrolovali tři restaurace a bary a nezjistili podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. Dále zkontrolovali 25 osob a 15 vozidel. Během akce byl zjištěn jeden trestný čin a dva přestupky na úseku návykových látek a pět dopravních přestupků. V jedné provozovně byly nalezeny dvě plastové nádoby, ve kterých byla uložena aromatická usušená rostlina. Dále na ulici Americké armády byli ve večerních hodinách zjištěni dva muži, kteří pro svoji potřebu přechovávali v malém množství sušinu zelené barvy,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté usušené rostliny zajistili a budou podrobeny znaleckému zkoumání.