A to přesto, že s nimi neměli právo disponovat. Tento týden je proto začala stíhat policie a čeká je soud.

„Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování v Klatovech zahájili trestní stíhání 39leté ženy z Horažďovicka a 37letého muže z obce na Klatovsku, kteří byli obviněni ze zpronevěry. Jako zákonní zástupci nezletilého chlapce měli zpronevěřit peníze, které byly vyplaceny majitelem psa," uvedla ve čtvrtek Dana Ladmanová z klatovské policie.

Finanční částku 200 000 Kč převzali rodiče dítěte již v únoru na základě dohody o náhradě újmy, schválené rozsudkem Okresního soudu v Klatovech v prosinci 2014. „Finanční částka byla jako náhrada za újmu na poškození zdraví jejich syna. Náležela výhradně dítěti a bez souhlasu soudu nemohli s finančními prostředky nakládat. Žena i muž ale použili částku 170 000 Kč na úhradu svých dluhů a další část na úhradu nákladů v domácnosti," uvedla Ladmanová a dodala, že rodiče chlapce mohou být potrestáni odnětím svobody na dvě léta až osm let.

Neštěstí se stalo vloni 27. srpna v Janovicích nad Úhlavou. Z kotců tam chovateli Kroupovi utekli dva psi plemene německý drátosrstý ohař. Na veřejném prostranství napadli šestiletého chlapce a způsobili mu mnohočetná poranění po celém povrchu těla. Vrtulník ho musel transportovat do nemocnice, podrobil se řadě operací.

Kroupa se kvůli tomu, že kotce dostatečně nezabezpečil, zpovídal u soudu. Krajský soud v Plzni nakonec rozhodl, že je vinen, ale upustil od potrestání. Při tom zohlednil Kroupův přístup k věci, mimo jiné zaplacení již zmíněného odškodného.