Oba se poznali na jedné prezentační akci, kde podvodník nasliboval důvěřivému seniorovi možnost výhry bytu v Praze.

Vše začalo již v listopadu 2009, kdy podnikavec ze severu Čech vylákal pod záminkou výhry bytu v Praze na důchodci z Klatov částku 10 tisíc Kč, která byla určena jako záloha na výhru. „Uvedenou částku předal osobně poškozený v místě svého bydliště, další tři tisíce korun přinesl podezřelému ve stejný den do hotelu. Dále poškozený muž zaslal na adresu neznámé ženy do Teplic částku pět tisíc korun na pojištění bytu, ale zaslané peníze tato předala podezřelému muži,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie.

Tím to ale neskončilo, postupně důchodce v lednu a únoru 2010 zaslal po částech 38 000 Kč. „Pachatel úmyslně uvedl poškozeného v omyl, protože chtěl jen vylákat peníze a neměl v úmyslu zprostředkovat byt v Praze. Škoda činí 56 tisíc korun,“ uvedla Ladmanová. Pachatel je stíhán pro přečin podvodu, za který mu hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.

„Znovu připomínáme zejména všem seniorům, aby na prezentačních, prodejních a podobných akcích byli velmi opatrní a pokud něco podepisují, aby si to řádně přečetli,“ apeluje Ladmanová.