O sto dvacet tisíc připravili klatovskou seniorku zatím neznámí podvodníci. „Na obvodním oddělení Klatovy přijali policisté v pondělí 12. prosince oznámení o podvodu. Seniorce v Klatovech telefonoval před třináctou hodinou na pevnou linku do bytu muž. Se ženou si chvilku povídal, ta si myslela, že mluví se zetěm,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Domnělý zeť chtěl od stařenky 150 000 korun, prý na koupi auta. Žena mu řekla, že mu může dát pouze 120 000, které šla vzápětí vyzvednout do banky. Po návratu seniorky domů neznámý muž opět telefonoval a domluvil předání peněz. Odevzdat je měla mladé ženě, která měla čekat u vchodu do domu. Seniorka skutečně před domem potkala ženu, která telefonovala s domnělým zetěm. Telefon podala i důchodkyni, muž vše potvrdil, a seniorka peníze předala. Teprve později odpoledne 87letá žena zjistila, že šlo o podvod.

Podle policie si podvodníci své oběti často tipují, vyhlížejí si seniory u pošt nebo u peněžních ústavů při výběru finanční hotovosti z bankomatů. „Pokud neznámá osoba je za dveřmi bytu či domu neotvírejte nikdy dveře, dokud si nejste jisti, že člověka za dveřmi znáte. Když vás někdo oslovuje jménem, nemusí znamenat, že vás zná. Příjmení i jméno si může každý přečíst na vizitce u zvonků, na poštovní schránce nebo zjistit u sousedů. Nepředávejte nikdy peníze cizím osobám. V domě nebo bytě cizího člověka nenechávejte ani na chvíli bez dozoru. Neberte peníze ze svých skrýší. Vždy chtějí zjistit, kde máte uschovány peníze a v nestřeženém okamžiku je odcizit. Nenechávejte doma více peněz v hotovosti, peníze si uložte na několika místech. O svém majetku nehovořte s cizími lidmi, hlavně o úsporách a jejich uložení,“ varuje Ladmanová.

Podvodníci se do domácností seniorů snaží dostat pod různými záminkami. Předstírají nevolnost, zranění příbuzných, poruchu, např. topení nebo kontrolu televizní přípojky. Vydávají se za podomní obchodníky s nabídkou výhodných nákupů, nabízejí sjednání půjček, výhodného pojištění, zajištění dodávky plynu nebo elektřiny. „Nikdy takové osoby nevpouštějte do bytu či domu, nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně neplatí. Jestliže se setkáte s podezřelou osobou, obraťte se neodkladně na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR nebo telefonujte na číslo 158,“ radí Ladmanová.