„Silně opilá poškozovala cizí majetek, ohrožovala tak sebe i okolí a vzbuzovala veřejné pohoršení,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová a dodala, že hlídka policistů z obvodního oddělení v Sušici výtečnici zajistila a vyzvala k dechové zkoušce. Ta ukázala 2,12 promile alkoholu.

Žena byla proto eskortována do protialkoholní záchytné stanice v Plzni. „Cestou policisty slovně urážela a hrozilo i to, že je napadne i fyzicky. Proto policisté použili donucovací prostředky. Jednání ženy zaevidovali jako přestupek proti majetku a proti veřejnému pořádku,“ dodala Brožová.