Zadrželi tam tři kusy technických zařízení, pro které nebylo vydáno povolení Ministerstva financí ČR.

„Tentokrát provozovatel pro ztížení odebrání herních zařízení tato zařízení pevně spojil s podlahou. Kontrolní skupina musela použít brusky k odstranění spojovacích šroubů, aby bylo možné herní zařízení odebrat,“ informovala mluvčí Celního úřadu pro Plzeňský kraj Marcela Kašparová s tím, že město Klatovy má vydanou zákazovou vyhlášku na provozování hazardu.

„Zadržená herní zařízení byla uskladněna ve skladech Celní správy ČR a po pravomocném rozhodnutí o porušení zákona budou zlikvidována,“ uvedla Kašparová a dodala, že za porušení zákona o hazardních hrách mohou celní úřady ve správním řízení uložit provozovateli nelegálních herních zařízení pokutu až do výše 50 000 000 korun.