„Podezřelý třicetiletý muž z Nýrska ve čtvrtek slovně napadal svoji matku a další příbuznou. Ženám opakovaně vyhrožoval a fyzicky je napadal již v loňském roce,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Při poslední potyčce muž ženy vulgárně urážel, ale v předešlých případech na ně rovněž fyzicky útočil. Podle policie však napadené nemusely být nikdy ošetřeny lékařem. Případy byly vždy předány správnímu orgánu k dalšímu opatření.

Policisté muže vykázala z obydlí na deset dnů. Osobu lze vykázat ze společného obydlí, pokud se dá na základě zjištěných skutečností a s ohledem na předcházející útoky předpokládat, že se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví či svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor, zdržet se vstupu do prostoru a styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou. V sušickém případě nešlo o muže v karanténě.

Otevření odběrného místa v Domažlicích.
Koronavirus útočí na Chodsko. Proč?