Státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala, a tak se případem bude opět zabývat krajský soud v Plzni.

Causa, týkající se kdysi slavné klatovské firmy, se vleče už od roku 2014. Podle obžaloby, která tehdy zazněla u klatovského soudu, Komora v prosinci 2009 na valné hromadě společnosti Šumavský masokombinát přijal rozhodnutí o prodeji movitého majetku za zhruba 25 milionů korun společnosti BPS Poběžovice, ačkoliv věděl, že tato společnost nemá potřebné finanční prostředky. A věděl také, že tím úmyslně zmaří uspokojení věřitelů, jichž měl masokombinát desítky.

„Společnost BPS Poběžovice cenu neuhradila a po několika dnech tento majetek převedla na společnosti personálně a kapitálově propojené se Šumavským masokombinátem, když prodala část movitých věcí v hodnotě 18,3 milionu korun společnosti SPIN Plzeň, ve které Komora zastával funkci předsedy dozorčí rady, a část movitých věcí v hodnotě 7,6 milionu korun Agrostav Horšovský Týn, kde byl Komora předsedou představenstva," uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že koncem února 2010 pak Komora rozhodl o postoupení pohledávky masokombinátu za společnost BPS Poběžovice SPINu a Agrostavu. Navíc umožnil prodej zásob masokombinátu za zhruba 1,2 milionu korun. Desítkám věřitelů tak podle obžaloby způsobil škodu více než 26 milionů korun.

Před senátem klatovského soudu Komora ale vinu odmítl. „Podle svého přesvědčení jsem žádný trestný čin nespáchal," řekl s tím, že prodej majetku byl jedinou možností, jak uspokojit věřitele.

Na tom, že je nevinný, trval bývalý prokurista masokombinátu i při dalších líčeních, přesto ho v březnu 2015 poslal klatovský soud na čtyři roky do vězení. Předseda senátu Jan Kasal v odůvodnění mimo jiné uvedl, že prodejem vybavení byl klatovský masokombinát prakticky zlikvidován.

Jenže Komora se odvolal ke krajskému soudu, kde uspěl, a případ se vrátil zpět do Klatov s tím, že musí být doplněno dokazování. Nyní zazněl nový verdikt, zcela odlišný od toho původního. Komora byl obžaloby zproštěn. „Jednání, které je uvedeno v obžalobě, dle našeho názoru není trestní," řekl Kasal s tím, že soudní senát došel k názoru, že obžalovaný pohledávky věřitelů úmyslně nezmařil. „Za důkazní situace, která je, jsme nemohli rozhodnout jinak. Můžeme být přesvědčeni, že to všechno takto zorganizoval, ale pro trestní řízení musíme mít jistotu, a tu nemáme," vysvětil Kasal.

Ani touto bitvou ale „válka o masokombinát" nekončí, po odvolání státní zástupkyně se případ vrátí ke krajskému soudu v Plzni.