„Rodiče převzali sdělení podezření z přečinu ohrožování výchovy dítěte převzali. Ohrozili rozumový, citový a mravní vývoj dítěte, když umožnili svému synovi vést zahálčivý život tím, že jej soustavně neposílali do školy. V době od února 2010 do června 2011 měl totiž žák celkem 109 neomluvených vyučovacích hodin,“ vysvětlila Dana Ladmanová z klatovské policie.