„V době od ledna do července loňského roku pobírala přídavky na své dvě děti, přestože žila v uvedené době ve společné domácnosti s bývalým manželem a tudíž zanikl nárok na čerpání dávek. Žena měla uvedenou skutečnost ohlásit příslušnému úřadu ve lhůtě 8 dnů, ale oznámila tuto změnu na příslušný úřad až počátkem září 2009. Žena zamlčela podstatné skutečnosti k přiznání nároku na státní sociální dávky a způsobila škodu 9 170 Kč,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že žena již převzala sdělení podezření z trestného činu podvodu.