Podle obžaloby Jansta 20. června letošního roku večer pod záminkou zajištění levného bydlení vylákal poškozenou do lokality lomeček poblíž Klatov, kde ji násilím svlékl do naha a mimo jiné donutil k orálnímu sexu. Ženu, která se dvakrát neúspěšně pokusila, utéci svázal lepící páskou, opakovaně ji bil pěstmi do obličeje, škrtil ji a vyhrožoval, že nepřežije noc. Svého jednání zanechal až když se mu na mobilní telefon dovolala jeho družka. Poškozenou poté rozvázal a nechal odejít. Žena následně vše oznámila policii, která Janstu zadržela a soud jej poslal do vazby.

Ve středu Jansta, který se k činu přiznal už v přípravném řízení, své přiznání zopakoval i před senátem klatovského okresního soudu. Odmítl pouze, že by ženu škrtil a opakovaně bil „Pěstí jsem ji udeřil pouze jednou a trochu jsem ji přiškrtil,“ uvedl před soudem.
Soud vyslechl i poškozenou. „Bil mě do obličeje, kousal mě, chtěl si o mě uhasit cigaretu. Když jsem se snažila utéci a upadla jsem, chytil mě za culík a odtáhl zpět. Jeho výhrůžky zabitím jsem brala vážně,“ vypověděla žena.

Obžalovaného vyšetřil i soudní znalec, podle jehož posudku Jansta netrpí duševní poruchou, byla u něj ale rozpoznána sexuální deviace sadomasochismus. „Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, doporučuji ochrannou sexuologickou léčbu ústavní a poté dlouhodobě léčbu ambulantní,“ řekl soudu znalec.

Senát uznal Janstu vinným ze zvláště závažného zločinu znásilnění a uložil mu pětiletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou a v souladu s doporučením znalce i ústavní sexuologickou léčbu. Janstovu odmítání opakovaného bití poškozené soud neuvěřil. „Soud nemá důvod nevěřit výpovědi poškozené, potvrzuje ji i lékařská zpráva,“ konstatoval předseda senátu Jaromír Veselý. Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.