Jejich mnohdy až vysoké překročení zaznamenaly nové kamery, které nechalo vedení města instaloval na čtyřech místech ve městě. Rekordmanem je řidič jedoucí rychlostí 111 km/h po Plánické ulici.

„Jde o čtyři kamerová místa, která byla vybrána nejen s ohledem na časté překračování rychlosti na těchto komunikacích, ale také s ohledem na připomínky obyvatel, kteří žádali o zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí při cestách do škol, například v Plánické a Domažlické ulici,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Přestupky
60 – 70 km/ 720 řidičů
71 – 80 km/h 181
81 – 90 km/h 19
91 – 100 km/h 7
nad 101 km/h 2

Zkušební provoz nově instalovaných radarů na měření rychlosti odhalil, že mnohé řidiče nedonutí zpomalit ani ony. Výsledky jsou odstrašující. „Osobně jsem doufal, že pomoci by měla i jen instalace radarů informativních, kdy každý rozumný řidič po upozornění na vyšší rychlost sundá nohu z plynu. Není to bohužel pravidlem, o čemž nejlépe vypovídaly i výsledky kontrol Policie ČR. Kamery byly spuštěny do zkušebního provozu, kdy se měřilo na každém místě po tři dny. Přiznávám, že výsledky jsem byl velmi nemile zaskočen. Během těchto 12 dnů řidiči udělali 929 přestupků překročení povolené rychlosti ve městě.

Musím zdůraznit, že jejich množství by bylo výrazně vyšší, kdyby měřící zařízení nebylo nastaveno s jistou a ne malou mírou tolerance. Oněch 929 přestupků bylo zaznamenáno při rychlosti vyšší než 60 km/hod.

Bohužel výjimkou nebyly ani rychlosti přesahující 80 km/hod,“ vyčíslil starosta.

Náklady na nové kamery činily cca 2,5 milionu korun, o dalších zatím město neuvažuje.