Jak to bylo s miliony korun ztracenými z dnes již zkrachovalého Stavebního podniku (SP) Klatovy? Na tuto otázku nezná odpověď klatovský soud ani po včerejšku. K líčení se totiž opět nedostavil bývalý předseda představenstva SP Zdeněk Skála z Plzně, který je obžalován z toho, že nechal více než dva miliony korun patřících společnosti ležet v igelitové tašce v neuzamčené skříni, odkud se za nevyjasněných okolností ztratily.


„Volal mi syn mého klienta, že jeho otci je již od pátku špatně. Má zažívací potíže a není schopen se dostavit k jednání,“ vysvětloval již druhou absenci Skály u soudu jeho advokát. Nedostavil se ale ani jeden z klíčových svědků, přestože se mu podařilo doručit předvolání po jeho advokátovi, jelikož nechce prozradit svoji adresu. Soudní líčení, které začalo už v únoru, tak muselo být opět odročeno.

Skála se stal předsedou představenstva SP 28. 6. 2007, tedy pouhý měsíc před tím, než byl na tuto stavební firmu soudem vyhlášen konkurz. Několik týdnů poté podle obžaloby převzal od společnosti DAG 98 v hotovosti zhruba dva a čtvrt milionu korun patřících SP. „Podle jeho tvrzení uložil finanční prostředky zabalené v igelitové tašce do nedostatečně zajištěné skříně v kanceláři předsedy představenstva společnosti Stavební podnik, a.s., v Klatovech, kde tyto prostředky ponechal bez dozoru, ani následně je neuložil do trezoru ani do banky ani neučinil žádné kroky k jejich zabezpečení. Skutečnost, že finanční prostředky uložil do skříně, nesdělil žádnému jinému představiteli či zaměstnanci společnosti ani následně správci konkurzní podstaty při jednání v areálu společnosti cca 8 až 10 dnů po prohlášení konkurzu, když tento den zjistil, že igelitová taška s finančním obnosem se ve skříni již nenachází. To však opět nikomu neoznámil a trestní oznámení učinil až 3. 6. 2008,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý, podle něhož se tak Skála dopustil přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Skála ale před klatovským soudem vinu odmítl a prohlásil, že není žádný tunelář. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let vězení.