„V loňském roce byly na našem teritoriu spáchány dvě loupeže, což je historicky nejnižší údaj, navíc pachatelé nepoužili zbraně. Klesl i počet trestných činu úmyslného ublížení na zdraví, kterých bylo zaznamenáno 18; oproti roku 2018 je to snížení o 15 případů. Nebezpečné vyhrožování jsme šetřili v 19 případech, porušování domovní svobody v 17 a násilí proti úřední osobě v pěti případech,“ bilancoval ředitel klatovského územního policejního odboru Jan Myslivec. Dodal, že další dobrou zprávou je, že klesá počet mravnostních deliktů. Policisté vloni prověřovali 10 případů pohlavního zneužití, kdy poškozenými byli nezletilí, a čtyři znásilnění.

Vzrostla naopak majetková kriminalita, kam patří mimo jiné krádeže vloupáním, jejichž počet se vloni přehoupl už přes stovku, či krádeže aut (vloni 25 případů). Čísla se zvyšují i u hospodářské trestné činnosti. „Stoupající trend je nejvíce zapříčiněn nárůstem internetové kriminality, kde policisté tohoto oddělení kriminální služby řeší neoprávněné přístupy k počítačovým systémům a podvody páchané za využití virtuálního prostředí. Stejně jako u majetkové trestné činnosti i zde nemalá skupina pachatelů přesouvá svůj zájem, v tomto případě z práce v „terénu“ do pohodlí domova,“ vysvětlil Myslivec. Doplnil, že na nárůstu se dále podílí trestné činy týkající se měnové soustavy – padělání a pozměňování peněz bylo v roce 2019 zjištěno ve 22 případech.

„Co se týče majetkové trestné činnosti, tak u pachatelů, rekrutujících se z řad sociálně nejslabších a nepřizpůsobivých občanů, jsme v poslední době zaznamenali pozvolný přesun zájmu z vloupání do různých, zejména rekreačních objektů, na krádeže zboží a potravin v obchodních domech,“ informovala klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Na celkové objasněné trestné činnosti se ve 42% podíleli recidivisté, v loňském roce evidovala policie na Klatovsku čtyři pachatele ve věku do 15 let a 21 trestných činů spáchaných mladistvými ve věku 15 – 18 let.

„Celkově hodnotíme bezpečnostní situaci na našem teritoriu jako velmi dobrou, bez zásadních výkyvů, a to především v klíčových oblastech, kterými jsou majetková a násilná trestná činnost, bezprostředně se dotýkající bezpečnosti osob a majetku,“ uzavřel Myslivec.

Druh kriminality Rok 2018 Rok 2019 Rozdíl
Celková kriminalita 1065 1236 171
Majetková 348 453 105
Násilná 95 76 -19
Mravnostní 26 18 -8
Hospodářská 173 199 26
Ostatní 423 490 67