Uvedených skutků se měli obžalovaní, jejichž jména nyní ještě redakce nemůže ze zákona zveřejnit, dopustit mezi léty 2018 až 2019 v okrese Klatovy. Jiří Z., který byl tehdy jednatelem dvou spřízněných společností, podle obžaloby jednal proti jejich zájmu a v rozporu s péčí řádného hospodáře. „Bez řádného vyrozumění a proti vůli společníka si měl neoprávněně převést z bankovního účtu společností na svůj bankovní účet finanční prostředky v celkové výši 12,5 milionu korun,“ citovala z obžaloby mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Dodala, že většinu takto získaných peněž měl Jiří Z. postupně přeposílat na bankovní účet jisté společnosti, kterou založil Josef B., jenž v ní Jiřího Z. jmenoval ředitelem.

Kromě toho měl Jiří Z. bez souhlasu valných hromad společností, kde byl jednatel, uzavřít kupní smlouvy právě s firmou Josefa B., na základě kterých byly neoprávněně převedeny do jejího vlastnictví nemovitosti ležící na Klatovsku. V tomto případě škoda činí zhruba 16,1 milionu korun.

Zbylí dva obžalovaní Jiřímu Z. podle obžaloby po vzájemné domluvě v páchání trestné pomáhali. Jejich společným cílem bylo podle žalobce, aby Jiří Z. mohl nejen dál podnikat v oboru, ale aby mohl i využít výrobních a personálních zdrojů původní společnosti poté, co byl odvolán z funkce jednatele. Muži měli např. na podnikové schůzi tvrdit všem zaměstnancům, že firma je neschopna fungovat a plnit své závazky, a tak je přiměli, aby rozvázali stávající pracovní poměry a uzavřeli nové pracovní smlouvy se společností Josefa B. Získali tak neoprávněnou výhodu v daném podnikatelském oboru pro konkurenční firmu, vytvořenou Josefem B.

„Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému Jiřímu Z. uložen trest odnětí svobody okolo 5 až 5,5 let se zařazením do věznice s ostrahou a peněžitý trest ve výměře 500 000 Kč,“ uvedla Rubášová. Dodala, že nižší pokuty navrhuje obžaloba i pro oba obžalované, a to spolu s podmínkami.