„V pondělí byla podána u okresního soudu v Klatovech obžaloba na 55letého muže a o 10 let mladší ženu, a to v případě muže pro porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a zpronevěru a v případě ženy pro zpronevěru a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Společně se pak měli dopustit zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění," řekla v úterý Vítovcová.

ÚMYSLNĚ NEPLNIL SVÉ POVINNOSTI

Jak již Deník informoval, na nepořádek v hospodaření obce vloni upozornil jeden ze zavlekovských zastupitelů. Případ déle než rok šetřili policisté z oddělení hospodářské kriminality klatovské služby kriminální policie a vyšetřování.

Podle Dany Ladmanové z klatovské policie dnes již bývalý starosta (vloni v létě byl odvolán zastupitelstvem obce a dnes se údajně živí jako řidič) úmyslně opomíjel splnit povinnosti vyplývající z jeho pravomoci a úmyslně nesplnil povinnosti zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Dále předkládal k projednání závěrečné účty za roky 2010 až 2013, jež neodpovídaly skutečnosti, nepředložil k projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Nezajistil ani řádné vedení účetnictví a provedení inventur majetku obce, nekontroloval plnění úkolů, nebylo vybíráno nájemné od nájemců bytů ani nebylo provedeno rozúčtování nájemcům za dodávky tepla, vodného a stočného včetně místních poplatků. Dále bylo zjištěno, že nezajistil plnění povinností vůči správci daně ani správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

Celkem měl způsobit škodu přesahující milion korun, stejně jako tehdejší účetní obce, jež se podle obžaloby dopustila také řady pochybení. „Obviněná žena svým konáním zpronevěřila finanční hotovost, kterou přijala při výkonu svého zaměstnání, přisvojila si zůstatky pokladní hotovosti z pokladny, neúčtovala o pohledávkách z dlužného neuhrazeného nájemného, nerozúčtovala platby za spotřebovaný plyn ani dodávky tepla, vody, vodného a stočného z bytového domu a neplnila povinnosti vůči správci daně, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám," řekla Ladmanová.

Vaňourek, který byl starostou bezmála deset let, měl v minulosti značné finanční problémy. V roce 2010 podle dostupných informací dokonce vyhlásil osobní bankrot a soud mu schválil oddlužení splátkovým kalendářem po dobu pěti let. V rozhovoru pro Deník ale již dříve odmítl, že by kvůli tomu sáhl na obecní peníze.

„Já jsem žádné peníze na obci neodcizoval. Více to komentovat nebudu," řekl Deníku Vaňourek. Hrozí mu až desetiletý nepodmíněný trest, bývalé účetní pak až osm let vězení.