Bývalý primář dětského oddělení Klatovské nemocnice Jiří Havránek (43) v polovině května stane před klatovským soudem. Nebude se tam zpovídat z toho, že neadekvátními zákroky ublížil svým malým pacientům, ale soud bude rozhodovat o návrhu klatovského okresního státního zastupitelství, jež pro lékaře požaduje ochranné psychiatrické léčení. Podle znalců by se totiž v případě, že by se neléčil, mohl dostat v určité fázi své choroby do situace, že by poškodil své pacienty.

Causa primáře Havránka se vleče od března 2013, kdy ho začala vyšetřovat policie kvůli podezření, že od srpna 2012 do února 2013 vážně ublížil desítce dětí, z nichž většina byla maličká. Havránek podle znalců svými invazivními výkony, jako bylo například opakované zavádění jehel do žil, navíc bez aplikace potřebných léků, dětem působil „mimořádnou, vystupňovanou, prodlužovanou bolest". V některých případech šlo až o desítky neúspěšných pokusů během krátké doby.

V srpnu 2014 ale policie případ odložila, neboť dle znalců byly Havránkovy rozpoznávací a ovládací schopnosti kvůli bipolární afektivní poruše, jíž trpí, zcela vymizelé a on tedy nerozpoznával škodlivost svého jednání. Případ pak ale znovu otevřelo státní zastupitelství a byli přizváni další znalci, kteří se zabývali jak Havránkem, tak dětmi. Došli k názoru, že primář se u jednoho pacienta, jenž později zemřel, dopustil těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, a u dalších dvou dětí ublížení na zdraví z nedbalosti. U dalších pacientů nebylo podle znalců poškození zdraví takového rozsahu, aby šlo o trestný čin.

Havránkovi by tak hrozily čtyři roky vězení, policisté z krajského ředitelství v Plzni ale letos v lednu případ opět odložili. „Ve věci nejde o podezření z trestného činu a věc nelze vyřídit jinak, protože znalci dospěli na základě provedených znaleckých posudků z oblasti psychiatrie k závěru, že lékař nebyl schopen rozpoznat škodlivost svého jednání a své jednání ovládat," uvedla krajská policejní mluvčí Jana Tomková.

Podle informací Deníku ale bylo klíčové vyjádření znalkyně, že rozpoznávací a ovládací schopnosti doktora Havránka byly ve vztahu k jeho invazivním výkonům prakticky vymizelé. „Nebyl schopen rozpoznat, že výkon je zbytečný, případně nebezpečný. Nebyl schopen rozpoznat rizikovost výkonu, jeho načasování, zohlednění rizik a posouzení vlastních schopností výkon provést," uvedla znalkyně. Dodala, že výsledkem bylo, primář zákrok provedl v nevhodnou dobu a nevhodným způsobem.

I když byl případ odložen, před soud přece jen bude bývalý primář muset. „S ohledem na závěry znaleckého posudku z oboru psychiatrie je zřejmé, že pachatel nebyl příčetný, to znamená, že nemohl rozpoznat ani ovládat své jednání, a proto navrhujeme ochranné léčení v ambulantní formě," řekla Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. „Termín veřejného zasedání již byl stanoven," doplnil klatovský soudce Jan Kasal.

Jak se Deníku podařilo zjistit, znalci navrhli ochranné léčení z důvodu, že Havránek není ke svému stavu dostatečně kritický, neboť podceňuje závažnost některých fází svého onemocnění. „Pobyt podezřelého na svobodě v době, kdy se u něj projevuje akutní relaps (návrat – pozn. aut.) onemocnění, je nebezpečný vzhledem k případnému nezodpovědnému chování a případným významným pochybením při výkonu povolání lékaře vzhledem ke zhoršení jeho kognitivních schopností, výkonnosti, nesoustředěnosti, zvýšené únavnosti, konfliktogennosti a případně i promiskuitě," domnívají se znalci, podle nichž je proto na místě ochranné ambulantní léčení. Bude-li se podle nich Havránek léčit, může povolání lékaře vykonávat, aniž by hrozilo riziko poškození pacientů.