Kolem dokola byly natažené pásky s nápisy „Vstup zakázán Policie ČR“ a policisté hlídali, aby se přes ně nikdo nedostal. Tuto policejní akci rozpoutal anonymní telefonát, který nahlásil, že je v Komerční bance uložena bomba.

„Po patnácté hodině přijali policisté oznámení, že je v peněžním ústavu uložen výbušný systém, a že k explozi dojde v 17 hodin. Policisté učinili opatření k zajištění osob a všem občanům, kteří se nacházeli v bytových jednotkách v objektu a jeho okolí, doporučili byty opustit. Byly uzavřeny veškeré ulice, které směřovaly k náměstí. Na místo byl přivolán psovod se psem, který byl vycvičen přímo na vyhledávání výbušnin. V objektu však po prohledání nebyl nalezen žádný nebezpečný předmět. Všichni obyvatelé se do svých bytů mohli vrátit v 17.30 hodin. Ve stejný čas byly otevřeny i ulice,“ informovala mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Policie případ dále šetří. Pozoruhodné je v tomto případě to, že telefonát byl směrován až z jižních Čech.