Kdysi vyhlášený Stavební podnik (SP) Klatovy, který je nyní v likvidaci a který lidé z Klatovska považují za vytunelovaný, vlastnili i nastrčení bílí koně. Po určitou dobu měla podle notářského zápisu vlastnit akcie Stavebního podniku Klatovy v hodnotě 95 milionů korun obyčejná uklízečka. Tyto zásadní informace řekl tento týden u klatovského soudu jeden z bývalých generálních ředitelů SP, který tu svědčil v případu bývalého předsedy představenstva SP Zdeňka Skály, obžalovaného z toho, že nechal více než dva miliony korun patřící společnosti ležet v igelitové tašce v neuzamčené skříni, odkud se za nevyjasněných okolností ztratily. Ani tentokrát rozsudek nezazněl, k soudu se totiž nepodařilo dostat klíčového svědka.

Ztracené miliony

Skála se stal předsedou představenstva SP 28. 6. 2007, tedy měsíc předtím, než byl na tuto stavební firmu soudem vyhlášen konkurz. A hned začal jednat. Přestože SP nebyl schopen plnit své závazky a měl mnohamilionové dluhy, Skála podle obžaloby zapůjčil společnosti DAG 98, kde byl jednatelem, 280 tisíc korun. Krátce poté stejné společnosti nechal vyplatit zálohu na poskytované služby ve výši dva miliony korun. Když společnost DAG 98 peníze vrátila, naložil s nimi podle obžaloby až nepochopitelně. „Podle jeho tvrzení uložil finanční prostředky zabalené v igelitové tašce do nedostatečně zajištěné skříně v kanceláři předsedy představenstva společnosti Stavební podnik a.s. v Klatovech, kde tyto prostředky ponechal bez dozoru, ani následně je neuložil do trezoru ani do banky ani neučinil žádné kroky k jejich zabezpečení. Skutečnost, že finanční prostředky uložil do skříně, nesdělil žádnému jinému představiteli či zaměstnanci společnosti ani následně správci konkurzní podstaty při jednání v areálu společnosti cca 8 až 10 dnů po prohlášení konkurzu, když tento den zjistil, že igelitová taška s finančním obnosem se ve skříni již nenachází. To však opět nikomu neoznámil a trestní oznámení učinil až 3. 6. 2008,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý, podle něhož se tak Skála dopustil přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Igelitku nenašel

Skála hned na úvod svého vystoupení před klatovským soudem řekl, že se necítí být vinný a že není žádný tunelář. „Podnik vytunelovali ti přede mnou,“ uvedl obžalovaný. Společnosti DAG 98, kde byl jednatelem, peníze půjčil prý proto, že bylo nutné objekty Stavebního podniku v Klatovech, Sušici, Horažďovicích i Plzni hlídat a tato firma, která se specializuje právě na střežení objektů a na vymáhání dluhů, potřebovala finance na nábor lidí i na jejich vybavení. „Podnik bylo nutné hlídat, ztrácely se stroje, auta, zařízení. Půjčka byla na krátkou dobu, na čtrnáct dnů, poté jsem je dostal zpět. Převzal jsem je v Plzni a osobně je vezl do Klatov. Na účet se neposílaly, protože jsem jeho číslo neměl u sebe,“ vysvětloval Skála. Více než dva miliony přivezl podle svých slov v pátek odpoledne, kdy už ve firmě nebyl nikdo kompetentní, komu by je předal. „Byl to malý balíček, tak jsem ho v igelitce dal do odemčené skříně a myslel, že ho předám v pondělí. Jenže v pondělí mě tam už nepustili, byl jsem odvolaný,“ tvrdil Skála. Jeho slova ale při dalším líčení odmítl jeho předchůdce ve funkci, který se do firmy po Skálově odvolání vrátil jako její likvidátor. „Šli jsme spolu do kanceláře, pan Skála ji odemkl a vzal si, co chtěl. Já pak kancelář užíval a žádná igelitka tam nezůstala,“ prohlásil muž. Žádné servítky si vůči Skálovi nebral ani správce konkurzní podstaty SP. „Byl v představenstvu asi tři týdny a za tu dobu se pokusil vyvést ven téměř veškerý majetek. Mimo jiné šlo o šest či sedm bytových jednotek či částku dva miliony korun,“ prohlásil správce.

Je jen malá ryba

Bývalý předseda představenstva SP a poté jeho likvidátor, správce konkurzní podstaty i ekonomický ředitel SP se ale shodli, že vina za krach kdysi vyhlášené firmy zdaleka neleží jen na Skálových bedrech. „Zlom nastal už někdy v letech 2005, 2006, kdy se podnik dostal do složitější situace s platbami, protože i nám jiní neplatili,“ řekl soudu ekonomický ředitel, jenž je jedním ze tří zaměstnanců, kteří dodnes v SP působí. Jak přiznal, plat má padesát tisíc korun měsíčně.

Zbylí dva muži volili ještě ostřejší slova. „Podnik byl podle mého názoru dlouhodobě veden tak, že to nemohlo skončit jinak, než v konkurzu. Například sankce v některých uzavřených smlouvách byly doslova likvidační,“ uvedl správce konkurzní podstaty. „Pan Skála byl jen malá ryba. Myslím, že někteří akcionáři byli bílí koně. Hodně se střídali a my jsme to nemohli ovlivnit. Například jeden čas patřily akcie v hodnotě 95 milionů korun uklízečce v jiné klatovské firmě,“ prohlásil bývalý generální ředitel SP. Deník po skončení líčení kontaktoval ředitele firmy, kde byla uklízečka zaměstnána, a toho informace překvapily. „Pracovala u nás jako účetní a pak tu zůstala ještě jako uklízečka. Tomu, že by byla bohatá, nevěřím, na to opravdu nevypadala. Z toho, co říkáte, jsem v šoku,“ reagoval bývalý nadřízený uklízečky.

Připravují dražbu

Stavební podnik Klatovy, jenž míval stovky zaměstnanců, je v likvidaci a zřejmě ještě letos bude jeho osud definitivně zpečetěn. „V současné době je zpeněžen téměř celý majetek a nyní se připravuje dražba hlavního areálu v Klatovech,“ uvedl u soudu správce konkurzní podstaty.