Měl na Domažlicku spoustu přátel a štědře podporoval mnoho místních společenských a kulturních akcí a projektů.

Poslední rozloučení s Franzem Leitnerem se bude konat v pátek 26. května ve 14 hodin ve Stadtpfarrkirche na náměstí ve Furthu im Wald. Následně pak v 15 hodin na tamním hřbitově.

Počátkem úzkého vztahu rodiny Franze Leitnera k Čechám, Chodsku a zejména k Folmavě přitom byla poměrně nešťastná událost – požár statku před přesně 90 lety.

Otec Franze Leitnera vlastnil na německé straně hranice statek, na kterém v roce 1927 vypukl požár.

K jeho likvidaci se dostavili jako první folmavští hasiči, kteří rodině velmi pomohli, aby oheň nestrávil celý objekt. Až po nich dorazili hasiči z Furthu im Wald.

Od té doby jeho otec hledal jakoukoliv příležitost, aby folmavským jejich pomoc oplatil.

„Když byly po válce hranice uzavřené, otec mě dokola nabádal, že zase musím folmavským hasičům poděkovat, až to bude možné,“ vzpomenul již dříve Franz Leitner.
Záhy po otevření hranic došlo k prvním setkáním, při nichž folmavští dobrovolní hasiči Franzi Leitnerovi ukazovali zápisy ve staré kronice sboru, které popisovaly požár na otcově statku.

Přičiněním Franze Leitnera došlo k navázání partnerských vztahů SDH Folmava s kolegy ze Schafbergu a sám Leitner se stal čestným členem folmavského sboru.
Franz Leitner uměl dobře česky, tři roky navštěvoval kurzy češtiny, pak také studoval u soukromého učitele v Domažlicích, následně se zdokonaloval sám například i četbou novin. Byl dlouholetým čtenářem Domažlického deníku.

Bylo také jeho zásluhou, že na pobočce banky, kde pracoval, visela díky jeho píli cedulka, která klienty informovala o tom, že 'tady s vámi mluvíme česky'.

Franz Leitner se zasadil o rozvoj přátelství mezi lidmi z obou stran hranice a za svoji dlouhodobou dobrovolnou činnost byl před čtyřmi lety oceněn Kruhem přátel Domažlice – Furth im Wald.