Tito pacienti byli z velké části posláni do domácího léčení nebo se u nich kontrolním testem zjistilo, že se z nemoci během léčby uzdravili. Místo nich byli ale s příznaky nemoci a zejména pak s kyslíkovou nedostatečností a vysokými teplotami přijati jiní pacienti. Podobná situace je také u zdravotníků. I mezi nimi se počty nemocných výrazně nemění.

"V nemocnicích akutní péče je v současnosti hospitalizováno kvůli onemocnění covid-19 necelých 110 pacientů. Nejvíce ve Stodské nemocnici, kde jich je přes 60. Na jednotkách intenzivní péče je z výše uvedených šest pacientů. Plicní podporu na standardních lůžkách ale potřebují průběžně i další. Jedná se o pacienty se skutečně prokázanou nákazou. Na covidových odděleních leží i suspektní pacienti s příznaky nemoci a zdravotními problémy, u kterých ale na výsledek testu ještě čekáme," říká mluvčí krajských nemocníc Jiří Kokoška.

Na nemocenské je v současnosti kolem 70 zaměstnanců. "Ani zdravotníkům se nemoc nevyhýbá, byť drtivá většina z nich se nakazí mimo nemocnici. Naštěstí ale i v jejich případě je mnoho uzdravených, kteří se vrací ke své práci. A tím, že je vhodně doplňují studenti a dobrovolníci z řad absolventů zdravotnických škol, můžeme pořád poskytovat v plném rozsahu veškerou akutní péči a v relativně širokém rozsahu stále i péči plánovanou," doplňuje mluvčí.

Opatření v nemocnicích Plzeňského kraje

- omezeny ortopedické operace, v Klatovské nemocnici uzavřena ortopedická lůžka

- omezeny některé chirurgické operace (dle nemocnic) - akutní chirurgická péče se poskytuje v plném rozsahu vč. Rokycanské nemocnice

- krátkodobě pozastaven provoz porodnice Stodské nemocnice - důvodem je využití lůžek novorozeneckého odd. pro interní pacienty (ve hře je opětovného spuštění porodnice)

- gynekologická péče i operativa vč. plánované se poskytuje v prakticky v nezměněném rozsahu, akutní gyn. péče a operace samozřejmě v plném rozsahu

- plánovaná operativa očního odd. a odd. ORL a chirurgie hlavy a krku v Klatovské nemocnici probíhá i nadále