Zubry evropské chová zahrada od roku 1997. Dvě chovné samice se zasloužily o 12 narozených mláďat (každá o šest). První zubři v Plzni Cvuk a Cvarka se stali prvními obyvateli naučné stezky „Vývoj přírody ve čtvrtohorách“. Pro zubry je veden Evropský záchovný program EEP a historicky nejstarší plemenná kniha. I křtění má svá pravidla všechna plzeňská mláďata se budou jmenovat od „ON“.