Dvě nové kuželkářské dráhy byly v pátek slavnostně předány do provozu v zahořanském kulturním domu. Vyplnily nevyužívanou balkonovou část víceúčelového objektu. Kuželkářský sport má v Zahořanech dlouholetou tradici.

„V roce 2012 na jaře jsme řešili, co se starým kuželníkem na hřišti. S ohledem na špatný a zastaralý stav technologie, vlhkosti vzlínající do drah a jejich deformaci, nebylo možno novou rekonstrukcí tuto technologii obnovit. Do popředí vystupovaly vysoké náklady a dále náročnost na energetické zabezpečení, obsluhu, ostrahu a další. Proto vyvstala myšlenka, kam umístit nové sportoviště za přijatelné náklady pro obec a zabezpečení provozu," popsal starosta Zahořan Miroslav Jandečka prvotní impulz ke stavbě nového kuželníku. „Celému projektu předcházela na jaře 2013 dotazníková akce pro občany s následným setkáním. Při něm jsme si názory ujednotili a poté jsme do výstavby šli." 

Zahořanští usilovali o získání dotace, která by jim pomohla snadněji projekt zafinancovat.

Získat se ji nepodařilo, a tak náklady museli zaplatit z obecního rozpočtu.

Stavební práce byly zahájeny 1. října a skončily 29. března 2016, kdy byla stavba zkolaudována.

„Náklady na stavební práce a technologické vybavení činily 1 830 000 korun," vyčíslil starosta Jandečka.

„Umístit dráhy na balkon kulturního domu si samozřejmě žádalo určité stavební úpravy objektu. Proto byla akce rozdělena do dvou částí. V té první se udělaly stavební práce a na přelomu roku byla instalovaná technologie. Vzniklo zde i zázemí pro diváky, kteří budou moci sledovat hru živě nebo z velkoplošné obrazovky," dodal starosta.

Kromě nového kuželníku získali sportovci i nové zázemí včetně šaten a sociálního zařízení.