„Měli za úkol provést dotazníkové šetření s maximálním počtem lidí bez domova, mezi něž jsou počítáni nejen lidé žijící přímo na ulici, ale i ti v noclehárnách nebo v azylových domech," řekla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Samotné sčítání proběhlo na více než osmi desítkách lokalit, které byly předem vytipované. Informace o místech výskytu získali pracovníci Katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU z několika zdrojů: od samotných bezdomovců, sociálních pracovníků věnujících se dané problematice, členů záchranné služby a velkou většinu informací z nich získali od strážníků městské policie. Mezi vytipované oblasti patřily například parky, okolí řek, supermarketů, nádraží a některé nelegálně obsazené budovy.

„Úkolem strážníků městské policie bylo rovněž zajištění bezpečnosti skrutátorů v terénu při samotném sčítání osob a následném vyplňování dotazníku, který byl součástí kvantitativního výzkumu," dodala Pužmanová.

Výsledky výzkumu, který přichystali pracovníci Katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU, by měly být známy v březnu. Studie by měla zároveň prozradit, jak jsou využívané a užitečné sociální služby města.