Vše vyplývá z návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni (ÚZSVM). „Navrhuje se dislokace, která povede k vytvoření justičního domu v budově ÚZSVM v Domažlicích, a zároveň by se dosáhlo jednorázového příjmu do státního rozpočtu,“ řekl na úvod Andrej Bačanský, referent vztahů k veřejnostiÚZSVM.

Budovu v Paroubkově ulici využívá v současné době Okresní soud Domažlice, alei Exekutorský úřad, Probační a mediační služba a advokátní kanceláře.

„Právě díky tomu vznikla myšlenka přestěhovat Krajské státní zastupitelství do této budovy a vytvořit justiční dům,“ objasnil Bačanský.

Skutečnost, že by zde vznikl justiční dům, by měla své plusy především v komunikaci, jejíž komfort mezi jednotlivými organizacemi by se zvýšil.

„Krajské státní zastupitelství v současné době sídlí v Komenského ulici 8 v Domažlicích. Vzhledem k tomu, že v tomto městě nesídlí žádná jiná státní složka v komerčním pronájmu, je možné uvolněnou státní budovu následně prodat a tím zajistit do státního rozpočtu jednorázový příjem,“ pokračoval referent ÚZSVM.

V případě realizace by se v budoucnu efektivně využívala volná plocha v budově úřadu a snížily by se i náklady na provoz. Termín, kdy by se záměr povedlo uskutečnit, záleží na jednání s Krajským státním zastupitelstvím.