Dobrým andělem se stávají přispěvatelé do stejnojmenné nadace a pravidelnými finančními příspěvky pomáhají rodinám s dětmi, jež sužuje vážné onemocnění.

„Celkově dárci pomohli více než 6000 rodinám – jen z Domažlicka jich pochází 33 a dárců v regionu je téměř 500,“ sdělil spoluzakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora. „Počet dárců může být i vyšší, ne každý uvede svou adresu,“ zmínila za nadaci Martina Křížková.

Příspěvky umožňují rodičům pokrýt náklady, či jejich část, které jsou spojené s léčbou – doplatky léků, speciální pomůcky, rehabilitace aj. „Každý, kdo pomáhá, má přístup do svého účtu, kde vidí příběhy rodin, kterým pomáhá,“ doplnil Sýkora.

Příkladem pomoci na Domažlicku je jedenáctiletá Eliška z Oprechtic, která se od narození potýká s vývojovou vadou centrálního nervového systému, „S pomocí Dobrých andělů se snáze zapojuje do běžného života,“ řekl Eliščin tatínek Jaroslav.