S nedostatkem všeobecných sester se potýkají snad všechny nemocnice. Jen v Plzeňském kraji jich chybí více než stovka. Zájem o studium je přitom velký, fakulta však může přijmout jen omezený počet uchazečů.

Například ve Fakultní nemocnici Plzeň chybí v současné době 47 všeobecných sester. Největším problémem jsou chybějící sestry na jednotkách intenzivní péče,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Den s fakultouVe středu 4. října se Fakulta zdravotnických studií ZČU otevře veřejnosti, a uskuteční tak svůj první den s fakultou. Od 9 do 17 hodin se zájemci budou moci dozvědět informace o studijních programech i o možnostech brigád či stáží u partnerů fakulty.

Do Nemocnic Plzeňského kraje (Stodská, Rokycanská, Klatovská, Domažlická, Nemocnice následné péče Svatá Anna a Nemocnice Horažďovice), kde pracuje zhruba 730 všeobecných sester, by jich potřebovali přijmout ještě 50. „To je skutečná potřeba. Pro ideální fungování bychom ale klidně přijali ještě dalších 20 sester,“ doplnil mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

S nedostatkem personálu se potýkají i soukromá zdravotnická zařízení. V plzeňské Mulačově nemocnici hledají v současnosti sedm sester, v Privamedu čtyři.

Část zdravotních sester tvoří cizinky. Převážně se jedná o Slovenky a Ukrajinky. Například v krajských nemocnicích jich pracuje 15, v plzeňském Privamedu 12 a ve FN Plzeň 16.

Zájem o studium oboru všeobecná sestra je navíc velký. „Zhruba třetina uchazečů o studium však není z kapacitních důvodů přijata,“ odhadla děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová a doplnila, že přijetí vyššího počtu uchazečů brání limit z ministerstva. „Snažili jsme se prosadit, aby přijímání do oborů zdravotnických studií bylo speciálně regulované a byly vyhrazeny počty, které budou odpovídat skutečné potřebě. Bohužel k tomu nedošlo. My však už tři roky počty postupně zvyšujeme. Doposud jsme na ně sice nedostali peníze, ale od roku 2018 se to změní,“ říká Mauritzová. Podle ní přijímá fakulta, která se nově nachází v Husově ulici, každý rok přibližně stovku budoucích všeobecných sester.

Často se také hovoří o odchodech mladých lidí po ukončení studia do zahraničí. Podle děkanky odešlo do zahraničí z těch, kteří ukončili studium v minulém školním roce, šest lidí, ale ani jeden nebyl absolventem oboru všeobecná sestra. Zhruba tři čtvrtiny absolventů míří do zdravotnictví. Část pokračuje ve studiu a jen velmi nízké procento absolventů jde pracovat mimo zdravotnictví.