Petr Michalík vystudoval kybernetiku a působí na plzeňské pedagogické fakultě. Po sedmadvaceti letech praxe činí jeho základní měsíční mzda 
19 700 korun hrubého.

Plat absolventů fakulty, kteří nastoupí na základní či střední školu, přitom začíná na 20 tisících hrubého za měsíc. „Práce vysokoškolských pedagogů je dlouhodobě podhodnocena. U nás začínají platy na 16 100 korunách. Pokud zaměstnanci získají doktorský titul, částka se zvyšuje na 19 700. Je to problém, který se v budoucnu může ještě vyostřit," upozorňuje opakovaně děkan plzeňské pedagogické fakulty Miroslav Randa.

V porovnání s ostatními fakultami českých vysokých škol je situace v krajské metropoli vůbec nejhorší. „Je to záležitost posledních deseti let. Kvůli sníženému rozpočtu a krácení dotací se ubíralo na platech. Plošně se jednalo o dva a půl tisíce korun. Následně se ještě snižovalo o jeden a půl tisíce," nastínil Michalík. Plzeňská fakulta se musela finančně uskromnit především kvůli omezení počtu studentů. Zrušila proto některé obory, propustila čtvrtinu zaměstnanců a výrazně zredukovala využívané prostory.

Personální otřesy se doktora kybernetiky Michalíka nedotkly. Na Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) přišel v roce 1989, za dva roky se podílel na zakládání katedry výpočetní a didaktické techniky na pedagogické fakultě. „Je to moje srdeční záležitost, odcházelo by se mi odtud těžko," zdůvodnil své setrvávání na fakultě v turbulentním období. „Kromě toho jsem už teď ve věku, kdy se zaměstnání hledá těžko," podotkl čtyřiapadesátiletý pedagog.

Zatímco dříve dostával od svých známých pracovní návrhy, aby se přesunul do soukromé sféry, kde jsou nástupní platy daleko vyšší, později nabídky utichly. „Jinak je to ale u mladých lidí. U přijímacích pohovorů, které s uchazeči vedu, jasně zaznívalo, jaká je u nás finanční perspektiva. Ptali se, proč by měli zůstávat na vysoké škole jako pedagogové, když vidí lepší podmínky u svých kolegů třeba ze středních škol," uzavřel.

Tomu odpovídá i zkušenost Petra Cóna, který pracuje jako učitel informatiky a zeměpisu na plzeňském Masarykově gymnáziu. „Před šesti lety jsem jako čerstvý absolvent nastupoval za 14 700 korun. Pak se pedagogům přidávalo. Dostal jsem se na zhruba 
22 tisíc hrubého za měsíc. 
V září se mi díky novému systému mzda ještě zvýší," řekl Cón.

Skutečnost, že z hlediska peněz není pozice vysokoškolského pedagoga atraktivní, reflektuje i děkan Randa. „Nejtíživější je to 
u mladých pracovníků kolem třiceti pětatřiceti let. Zakládají rodiny, mají hypotéky nebo manželku na mateřské dovolené. Takový plat jim ale neumožňuje rodinu uživit," uvědomuje si. Doplnil, že problém podfinancování pedagogických fakult je nutné řešit na celostátní úrovni.

Jak platí ostatní univerzity
Průměrná měsíční mzda pracovníka na pedagogické fakultě v roce 2014:
Západočeská univerzita v Plzni – 23 913 Kč
Univerzita Hradec Králové – 25 775 Kč
Univerzita Karlova v Praze – 29 518 Kč
Univerzita J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem – 30 096 Kč
Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích – 31 316 Kč
Technická univerzita 
v Liberci – 32 652 Kč
Masarykova univerzita – 35 695 Kč
Ostravská univerzita 
v Ostravě – 36 055 Kč
Univerzita Palackého 
v Olomouci – 38 154 Kč