Jak účastníky valné hromada informoval předseda Baníku Miroslav Klauber, ministerstvo školství a tělovýchovy letos vyzvalo Baník ke kontrole čtyř dotací, které TJ obdržela v uplynulých letech. „Zatímco u dvou projektů z let 2009 a 2016 nebyly žádné potíže, u dvou zbylých jsme měli problém s dohledáním chybějících dokumentů,“ řekl Klauber.

U projektu Retoping atletické dráhy se v archivu Baníku nenašlo nic a tajemník potřebné dokumenty získal až na poslední chvíli od dodavatelské firmy. „Ovšem u projektu na vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou jsme nenašli a nedodali podklady k výběrovému řízení od přihlášených firem a také nebyla dodržena spoluúčast z našich prostředků v roce 2013, která byla doplacena až v roce 2014,“ vyjmenovává předseda pochybení, za která následovala sankce. Baník dostal pokutu 900 tisíc Kč a následné penále 200 tisíc.

KRITIKA STAROSTY, TEN JI ODMÍTÁ

Klauber za to kritizuje svého předchůdce v Baníku a současného starostu města Karla Lukeše. „K problémům z dob předsednictví pana Lukeše s pronájmem ubytovny, které řešíme soudně, k potížím s pokutou za DPH při projektu umělé trávy, kterou jsme již zaplatili, tak musíme nyní řešit dalšího kostlivce,“ řekl Klauber. Vadilo mu rovněž, že starosta nepřijal pozvání na valnou hromadu Baníku a jen písemně se omluvil s tím, že za chyby s dotací nemůže, protože nejsou z doby jeho předsednictví.

Klauber to však odmítá a své tvrzení o tom, že Lukeš byl tím, kdo na stavbu vyhlašoval výběrové řízení, dokládá i zadávací dokumentaci pro uchazeče o zakázku z března 2010 podepsanou právě Lukešem coby předsedou TJ. Starosta nicméně tvrdí, že předsedou byl až v době realizace stavby. „Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo ještě za mého předchůdce, pana Jana Hory. Při podání první žádosti na MŠMT totiž bylo jednou z podmínek i mít vysoutěženo zhotovitele,“ tvrdí dnes Lukeš.

Žádost o dotaci pro TJ podle něho zpracovávala externí firma. „Proč není ale možné téměř po devíti letech dohledat podklady, to nemohu posoudit. Je však třeba říci, že poskytovatel dotace (MŠMT) při žádosti i poté při kontrole, vyúčtování a proplacení dotace, měl podklady k dispozici. Jinak by dotace nebyla přidělena ani následně proplacena. Hřiště stojí, je hojně využívané a bylo by třeba využít veškeré prostředky k odvrácení sankce ze strany finančního úřadu,“ říká současný starosta města.

Podle něj není možné, aby jedno ministerstvo akci zkontrolovalo v pořádku a po několika letech jiné ministerstvo řeklo, že je něco špatně a udělilo pokutu.
Pokuta nicméně platí a TJ musí řešit, kde na ni vezme.

PRODAT POZEMKY, ZKUSIT SE ODVOLAT

„Delegáti naší valné hromady se shodli, že jediné řešení je finance získat odprodejem nemovitostí ve vlastnictví TJ Baník. Proto nakonec byla odsouhlasena nabídka na prodej zahrádek a části pozemku pod ledovou plochou. Nejprve jsme nabídli tento prodej přednostně městu Stříbru,“ řekl předseda Baníku.

Baník se může proti pokutě ještě odvolat. Mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj s odkazem na povinnou mlčenlivost odmítla mluvit konkrétně o případu Baníku, ale obecně vysvětlila, že příjemce jakékoliv dotace má proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně a proti platebnímu výměru na penále možnost bránit se odvoláním, nebo může požádat o prominutí uložených sankcí Generální finanční ředitelství.

Nejvyšší kontrolní úřad před časem kritizoval v Česku zavedenou praxi, kdy finanční úřady vyměřují příjemcům dotací pokuty a penále za porušování rozpočtové kázně a Generální finanční ředitelství nakonec většinu (až 75 %) sankcí odpustí. Proces je přitom jen zbytečně administrativně i finančně náročný.

V sobotu bude jedna z posledních možností vidět Pňovanský most před rozsáhlou rekonstrukcí. Přes stavbu projede i historický vlak.
Poslední rozloučení s původním Pňovanským mostem bude v sobotu