„U nádob na tříděný odpad bývá k vidění ledacos. Kartonové krabice, skleněný odpad i části nábytku nejsou výjimkou. A přitom stačí málo, sešlapat krabici, nebo ji roztrhat na menší kusy a vložit ji do příslušné nádoby," upozorňuje Radovan Plšek, zástupce velitele domažlických strážníků.

„Může se stát, že jsou nádoby plné a odpad není možno do nich uložit. I v takovém případě je nepřípustné ukládat odpad vedle nádob. V takovém případě je potřeba odpad uložit do volných nádob v jiném místě v Domažlicích, nebo odpad uložit ve sběrném dvoře v Chrastavické ulici v Domažlicích.

Ve městě je na padesát míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.

„Ročně nás náklady na úklid špatně uloženého odpadu u kontejnerů stojí několik set tisíc korun," vyčíslil ředitel Domažlických technických služeb Jaroslav Zavadil a pokračoval: „Tomuto úklidu se naši lidé věnují pravidelně v pátek. Musí vyjet s technikou a uklidit ho. Kromě velkých finančních nákladů je dalším důsledkem i to, že zaměstnanci jsou jeden z pěti pracovních dnů vytíženi touto činností a nemohou provádět jiné potřebné práce."

V Domažlicích odpadové hospodářství řeší městská vyhláška. Každá osoba včetně novorozenců platí za odpady v místě, kde jsou hlášeny k pobytu.
„Není výjimkou, že občané okolních obcí jezdí ukládat odpad právě do Domažlic a nejen do sběrných nádob, ale také vedle nich. K tomuto zjištění jsme došli zejména po vánočních svátcích, kdy jsme nainstalovali fotopasti na vybraných sběrných místech v Domažlicích. Pomocí nich jsme získali řadu videozáznamů, se kterými dále pracujeme. Na videozáznamu jsou zachyceny jak registrační značky motorových vozidel, tak obličeje osob, které ukládají odpady mimo sběrné nádoby," uvedl Plšek.

„Tyto osoby následně předvoláváme k podání vysvětlení. Podle závažnosti či množství odpadu uloženého mimo nádoby projednáváme tyto přestupky v blokovém řízení, popřípadě tato podezření ze spáchání přestupku oznamujeme k přestupkové komisi. Tímto nešvarem se budeme zabývat i do budoucna," varuje strážník.

K tomuto účelu byla zřízena pozice operátora kamerového systému. „Pracovní náplní operátora je monitorování veřejných prostranství a vyhledávání protiprávních jednání v ulicích, nejen v dopravě, ale i veřejném pořádku. V současné době je vypsané výběrové řízení na dalšího operátora kamerového systému," popisuje Plšek.

Městská policie připravuje na svých webových stránkách www.mpdomazlice.cz interaktivní mapu, na které budou tato sběrná místa znázorněna. Návštěvník stránek tak po rozkliknutí ikony dostane informaci s fotografií sběrného místa.

„Touto službou chce městská policie vyjít vstříc občanům města, aby i ze svého domova měli informaci o sběrných místech. Jednotliví strážníci ve svých okrscích sledují vytíženost sběrných nádob a v případě že je nějaká nádoba soustavně přeplněna, řeší tuto situaci s technickými službami. Ty následně zajistí výměnu nádoby za nádobu s větším objemem," dodává zástupce velitele.