Známý pražský podnikatel Jan Harangozzo, jehož jméno bylo v minulosti spojeno s kauzou tzv. konkurzní mafie, přišel o svůj magisterský titul, který v roce 2005 získal na plzeňských právech po pouhých dvou měsících studia.

Krajský soud v Plzni ve středu totiž posvětil rozhodnutí Západočeské univerzity v Plzni, jež titul podnikateli v květnu 2011 odebrala kvůli nesplnění studijních povinností. Jednoduše tak řekl, že postup univerzity byl správný a v souladu se zákonem.

Krajský soud ve věci rozhodoval již podruhé. V květnu 2015 však Harangozzově žalobě vyhověl, když řekl, že univerzita nebyla oprávněna titul odebrat. Škola však proti tomu podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který věc loni vrátil zpět do Plzně. Orgán, který diplom vydal, jej totiž podle jeho výkladu mohl i zrušit. „V tomto směru lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu," řekl předseda senátu Václav Roučka. Doplnil, že podrobné odůvodnění celého verdiktu bude stranám rozesláno do třiceti dnů.

Nesplnil studijní povinnosti

Když se univerzita v roce 2011 rozhodla titul Harangozzovi odebrat, argumentovala nesplněním studijních povinností. Mimo jiné se nepodařilo dohledat diplomovou práci, ale ani žádné doklady o tom, zda podnikatel před přestupem do Plzně, kde byl v červnu 2005 zapsán do pátého ročníku, studoval někde jinde. Tehdejší děkan fakulty Milan Kindl Harangozza přijal s tím, že mu uznává předchozí studium na vysoké škole v Bratislavě. Jak ovšem uvedl právník univerzity Jan Rubricius, bylo zjištěno, že Harangozzo tam studoval bakalářský obor a studium bylo po dvou letech pro nesplnění studijních povinností ukončeno.

Harangozzo přišel posléze také s tím, že studoval na Mezinárodní vysoké škole podnikatelství a práva v Praze. „Tento argument se ale objevil až v průběhu řízení. Před tím se Jan Harangozzo nezmiňoval o tom, že by se pět let věnoval studiu na této škole. Tato argumentace se neobjevila ani když podával opravný prostředek proti rozhodnutí univerzity. Přitom měl možnost přijít s tím již v roce 2009," podotkl Roučka.

Případ bude mít dohru u Nejvyššího správního soudu. Harangozzův právní zástupce Radek Ondruš hodlá nynější verdikt zvrátit, podá proto kasační stížnost.

Kauza plzeňských práv vypukla v roce 2009 a v souvislosti s ní se dá hovořit o největším skandálu českého polistopadového vysokého školství. Najevo vyšlo, že tituly byly udělovány studentům, kteří na škole byli třeba jen několik měsíců, zjistilo se též, že řada absolventských prací byla opsána. O titul mimo jiné přišli potomci zavražděného podnikatele Františka Mrázka Monika a Michal a řada vlivných podnikatelů. Mezi studenty, kteří za podivných okolností získali titul, se mimo jiné objevil i bývalý šéf plzeňské městské policie Luděk Hosman, který soudní spor vyhrál, nebo současný ministr vnitra Milan Chovanec.