Úvodní slovo patřilo starostovi Josefu Hálkovi. Přivítal spoluobčany ze tří přidružených obcí – Semněvic, Šlovic a Pocinovic. Zvláštního ocenění si zasloužila účast nejstaršího občana p. Fridricha (96 let), který přišel v doprovodu syna a paní Marie Bozděchové (82 let).

V uvítací řeči Michaela Kazdová zmínila vzácnost takových setkání, která se opakují, lidé tam chodí rádi a dokonce – se na ně těší. Berou si s sebou fotografie z dovolené či svých vnoučat a pravnoučat, aby se jimi pochlubili. Mají svá „pevná“ místa v zasedacím pořádku a vedení obce jim tak vytváří příležitost se potkávat.

Jaroslavě Wollerové popřáli Stanislav Antoš (vlevo) a Miroslav Mach.
Gratulace k životnímu jubileu bývalé starostky Jaroslavy Wollerové

Po jarním úspěchu k poslechu i tanci hrála hudební dvojice My dva, směs písniček různých žánrů vytvořila dobrou náladu. Mnozí si rádi zazpívali. K dobré zábavě patřilo i dobré občerstvení – řízek se salátem, zákusek i chlebíčky. O spokojenost hostů se staral i zastupitel Milan Pepo.