V uplynulých týdnech policisté zaznamenali několik dopravních nehod s účastí chodců. Na Klatovsku taková nehoda dokonce stála muže život. Mnozí chodci si stále neuvědomují, že za snížené viditelnosti jsou povinni užívat různé reflexní prvky, pokud se pohybují v místech, kde není osvětlení. Zejména mimo obec.

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ stojí v zákoně.

V podzimním a zimním období se ráno se rozednívá později a odpoledne se stmívá dříve. Častým jevem jsou i mlhy. Jakýkoli reflexní prvek, který odráží světlo zpět ke zdroji, zvyšuje šanci, že si řidič chodce všimne za snížené viditelnosti i za tmy.

Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. „Vedle reflexních pásků existují i přívěsky a nášivky, které doporučujeme umístit zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec při chůzi mimo osvětlená místa může využít i vestu s reflexními prvky,“ sdělila mluvčí Policie ČR Dana Ladmanová.