Z Plzně až téměř k Přešticím můžete jet od loňska po čtyřproudé silnici, obchvat Klatov by měl být dokončen ještě letos. Nejproblematičtějším místem pro řidiče tak na trase z Klatov do Plzně zůstávají Přeštice, kde se často tvoří kolony a dochází tak ke zdržení. I tady se ale blýská na lepší časy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuálně zahájilo výběrové řízení na zhotovitele obchvatu městečka. Pokud vše půjde dobře, začne stavba za 1,3 miliardy korun bez DPH ještě letos a hotovo by mělo být koncem roku 2026.

„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby “I/27 Přeštice, obchvat”. Předpokládaná hodnota zakázky je 1295,5 milionu korun bez DPH. Na obchvat délky 5,2 km je vydáno stavební povolení v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ informoval na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

| Video: Youtube

Obchvat Přeštice obejde ze západní strany. Napojí se na přeložku silnice I/27 Šlovice – Přeštice, která byla otevřena vloni v září a urychlila cestu z Plzně směrem na Šumavu. „Pokud nenastanou komplikace, měla by být stavba zahájena ještě koncem letošního roku. Plánována je na dva roky, takže obchvat by měl být zprovozněn koncem roku 2026,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Stavba obchvatu podle ŘSD umožní převedení tranzitní dopravy mimo zastavěná a zastavitelná území Přeštic. Základními přínosy jsou zejména zrychlení průjezdu danou lokalitou, zlepšení parametrů komunikace a bezpečnosti jízdy a zvýšení komfortu pro řidiče. V Přešticích díky obchvatu dojde k dopravnímu zklidnění, zlepšení životních podmínek a životního prostředí a k zajištění bezpečného a plynulého průjezdu. „V návrhu řešení je navíc zohledněn předpokládaný rozvoj města Přeštice. Přeložka také umožní budoucí zdvoukolejnění železniční trati,“ uvedl Koloušek.

Na jih od Přeštic se obchvat na stávající I/27 napojí podjezdem pod železniční tratí. „Toto napojení bude fungovat zřejmě jako dlouhodobé provizorium, dokud nebude finančně vyřešeno pokračování nové trasy silnice I/27 dále směrem ke Švihovu. Zaústění do stávající silnice I/27 je vyřešeno v přímém úseku před obcí Lužany,“ uzavřel Koloušek.

Navržená trasa je podle ŘSD vedena tak, že nevyvolá žádné velké demolice stávajících objektů. Výstavba nové komunikace si vyžádá pokácení stromů a vymýcení keřů, které budou kompenzovány novou výsadbou v rámci vegetačních úprav.