„Opatření se týkají nástupů a výstupů cestujících ve vozidlech, odbavení cestujících, označování jízdních dokladů, a to na celém území Plzeňského kraje,“ uvedla Eva Mertlová z oddělení mediální komunikace úřadu. 

Cestujícím je nově zakázán nástup a výstup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v Integrované dopravě Plzeňska (IDP) i ve vozech městské hromadné dopravy. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými, případně dalšími dveřmi. Přední dveře musí dopravci označit zákazem vstupu.

Lidé také nebudou odbaveni řidičem a ani odbavovacím zařízení. Již zakoupené kupóny si tak nebudou ve vozidle označovat. V drážní linkové dopravě mají dopravci za úkol provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem. Lidé tak ani v tomto případě nebudou odbaveni personálem ve vlaku. 

Na území Plzeňského kraje se také ruší režim zastávek na znamení. „Na každé obsluhované zastávce souprava či vozidlo zastaví s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup,“ píše hejtman v nařízení.