Pracovnice Muzea Chodska Jana Volfíková a Tereza Mašlová připomněli nejdéle vycházející tiskoviny Posel od Čerchova, Nové Domažlicko i předválečné a válečné německy psané listy z H. Týna.

Z přednášky o historii tištěných médií a kulturním životě na Domažlicku.

Při zpětném pohledu do historie Chodských slavností autorky přednášky zavzpomínaly na králičí pouť, která se slavila na Bezděkovském předměstí v době poutě k svatému Vavřinci, zmínily i ideologické zabarvení programu slavností v 50. a na počátku 60. let i spojení folklórní přehlídky s oslavami pohraničníků.