Pokuta v řádu několika tisíc korun kvůli týrání zvířat čeká ženu, která chová psy a další zvířata na pozemku chaty u Horní Břízy na Plzeňsku. Přesnou výši pokuty určí Krajská veterinární správa (KVS). Zvířata ženě odebrána nebyla.
O možném případu týrání zvířat na pozemku mezi Horní Břízou a Trnovou jsme informovali ve čtvrtek. Více než desítka psů byla při návštěvě redaktorky Deníku zavřena v kotcích, na pozem-ku žilo ve viditelně špatných podmínkách i prase, dále kachny a slepice.

V pátek KVS informovala o výsledcích kontroly. „Některé kotce byly standardní, jiné však velmi provizorní,“ sdělil ředitel KVS Václav Poláček. Podle něj ale měli psi k dispozici boudy a vodu. Kontrola také zjistila, že tři psi trpí podváhou.

Dvorek chaty mezi Horní Břízou a Trnovou
Týrají a množí u Horní Břízy zvířata?

„Budeme došetřovat příčinu hubnutí,“ dodal Poláček. Chovatelka při kontrole veterinářům tvrdila, že na pozemek jezdí dvakrát denně, psy venčí a krmí. „Zásoby potravy kontrole ukázala,“ informoval ředitel.

NEREGISTROVANÉ PRASE

Prohlídka pozemku podle ředitele ukázala, že sedm psů nebylo očkováno proti vztek-lině a majitelka není registrována v seznamu chovate-lů, již mají pět či více fen. Kachny i slepice měly při kontrole na těle zatvrdlé bahno. Žena také nemá živnostenské oprávnění na činnost spojenou s chovem zvířat. „Podali jsme podnět na obec s rozšířenou působností pro týrání kvůli nevyhovujícím podmínkám chovu. KVS uloží pokutu pro nesplnění povinnosti chovat zvířata vhodným způsobem, a předcházet tak poškození jejich zdraví. Dále za nepředložení dokladů o očkování a nenahlášení chovu fen. V případě prasete se může jednat o porušení zákona o šlechtění a plemenitbě z důvodu neprovedení registrace hospodářství s chovem prasete,“ uzavřel Poláček.

Vynášení Morany v Plzni.
FOTO: Moranu hodili do Radbuzy

Případ šetří Odbor životního prostředí městského úřadu Nýřany, kauze se věnují i strážníci z Horní Břízy. „Musíme zajistit, aby chovatelka řádně přihlásila psy. Dále dohlédneme, aby zabezpečila plot kolem pozemku,“ sdělil velitel strážníků Petr Skala.