Systém, který umožňuje plně automatizovaný proces konzervace a rekonstrukce hlasu, vyvinuli v uplynulých čtyřech letech vědci z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity ve spolupráci se softwarovými firmami CertiCon a SpeechTech a s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Měl by pomoci hlavně pacientům, kterým lékaři indikují zákrok, při kterém jim musí být odejmuty hlasivky. To se stává například některým onkologickým pacientům a ti pak v důsledku takové operace přicházejí o hlas. Teď jej ale mohou získat zpět.

„Aplikace umožní jednoduchým způsobem ještě před zákrokem hlas nahrát a uložit. Následně lze z takto uložených nahrávek automaticky rekonstruovat hlas pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která tento projekt podpořila částkou téměř dvanácti miliónů korun.

A jak vlastně nahrávání hlasu probíhá? „Člověk se posadí v pohodlí svého domova k počítači, přihlásí se na náš portál a tam se mu zobrazují věty, které jsme vybrali tak, abychom podchytili co nejvíce důležitých prvků jazyka. Minimálně by měl nahrát celkem alespoň 500 vět. Samozřejmě čím více, tím lepší je výsledek,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Jindřich Matoušek.

Tím se automaticky hlas pacienta zakonzervuje a vznikne datový soubor, který potom může používat díky aplikaci na běžném počítači, mobilu nebo na tabletu a pomocí této aplikace komunikovat. To znamená, že bude do zařízení psát text a program ho jeho vlastním hlasem přečte.

Zájemci o konzervaci hlasu najdou potřebné informace na webu uchovejhlas.cz.

Plzeňští specialisté spolupracovali na projektu s týmem předního odborníka v oblasti ORL prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LFUK a FN v Motole. Tato spolupráce otevřela nové výzkumné možnosti v uplatnění řečových technologií pro lidi s poškozením hlasu.