Hlavně díky nim vznikla nová tradice – každoroční stavění Velkého plzeňského betlému, který je vždy připraven přijmout další nové postavičky putující do Betléma.

Podmínkou vstupu do betléma je samostojná figurka, znázorňující osobu samotného tvůrce cca 20cm vysoká z trvanlivého, tvrdého materiálu. Použít se dá dřevo, keramická hlína, modurit, přírodní materiály, technika kašírování a odlitky ze sádry, cínu, olova.

Zúčastnit se může každý. Zhotovenou figurku může tvůrce přinést v době výstavy (od 9. prosince) přímo do mázhausu plzeňské radnice. Každá postavička je poté řádně registrována v kronice. Zatím má Velký plzeňský betlém 768 zaregistrovaných postav.