Ruku na srdce, není mezi námi asi moc těch, kteří používáme v běžné praxi klasickou psací formu písma. Málokdo asi také umí napsat psací variantu některých velkých písmen, kterými větu obvykle začínáme. Příkladem může být velké psací písmeno S, D nebo Q. Klasické napojované psací písmo dělá mimo jiné problémy i dysgrafikům, levákům, hendikepovaným žákům nebo cizincům. Změnit se to před patnácti lety rozhodla mladá výtvarnice Radana Lencová, později provdaná Bartůňková. Navrhla pro školní výuku moderní zjednodušenou verzi písma s názvem Comenia Script.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Těsně před začátkem letošního školního roku však přišla nečekaná a smutná zpráva. Radana Bartůňková ve svých 47 letech po těžké nemoci zemřela.

Při představování svého nového písma ale stihla navštívit mnoho škol, kde trpělivě vysvětlovala výhody svého písma i historii psaní obecně. Například odkud se k nám současná psaná verze dostala a také v kterých zemích už ji dávno nepoužívají. Před necelými dvěma lety přijela Radana Bartůňková i do Plzně.

„Bylo to někdy v zimě v roce 2022. Paní Radanu jsme pozvali do naší základní školy, protože jsme uvažovali o změně stylu písma a nechtěli jsme informace mít zprostředkovaně od někoho jiného. Na setkání přišli i pedagogové z jiných plzeňských základních škol. Ona sama byla velice příjemná a poutavě nás uvedla do problematiky svého nového písma. Na základě toho setkání jsem se rozhodli její písmo u nás ve škole používat,“ vzpomíná Ivana Loukotová, zástupce ředitelky Gymnázia F. Křižíka a základní školy v Plzni.

Chodby, šatny a tělocvičny plzeňského Gymnázia a základní školy Františka Křižíka uklízejí roboti
První plzeňská škola si pořídila na uklízení roboty. Děti jim dají i jména

I když nové písmo mělo i spoustu odpůrců, děti jej přijaly kladně, je pro ně jednodušší a víc je baví.

„Z praxe jsme věděli, že děti už ve druhé a třetí třídě automaticky začaly přecházet na tiskací písmo, protože jim nedělalo takové problémy jako písmo klasické psací. A děti změnu přijaly báječně a hlavně to nové písmo stále používají, což je pro nás důležité. Nechtěli jsme je učit něco, co ony pak po dvou třech letech přestanou používat. Máme zkušenosti, že pro děti v první třídě nebyly hodiny psaní příjemné a teď se na ty hodiny těší. Jen jsme byli zvědaví, co na to jejich rodiče. Tak jsme tenkrát při zápisu umístili u vstupu do školy plakát s tím, aby na něj rodiče napsali své oblíbené sportovce, protože to bylo myslím zrovna v období zimní olympiády. Nikdo z nich tam ta jména nenapsal psacím písmem, všichni tiskace. A pak jsme jim to ukázali. S novou výukou potom souhlasili všichni,“ usmívá se Ivana Loukotová.

Plzeňského setkání s Radanou Bartůňkovou se zúčastnily i učitelky 1. základní školy v Plzni-Bolevci. Tam se však k zavedené nového písma zatím neodhodlali.

Vítání prvňáčků na plzeňských základních školách
Školní rok začal v Plzni skoro dvěma tisícům prvňáčků. Je jich více než loni

„Paní Bartůňková byla fajn, komunikovala s námi ochotně i po tom setkání. My jsme ale velká škola, máme pět tříd v ročníku, tak je ta diskuze o zavedení nového písma u nás složitější. Zatím jsme ke změně výuky nepřistoupili, ale zájem bychom asi měli, i když by to pro naši školu znamenalo nakoupit nové písanky a další výukové materiály. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo, ale určitě se k tomuto tématu letos vrátíme. Pro rodiče bychom pak udělali besedu, aby věděli, o co jde. Všichni vidíme ten trend, kdy děti brzy opouštějí klasické psací písmo a začínají psát tiskace. Sama za sebe bych to doporučila,“ říká Kamila Stuchlová, zástupce ředitele pro 1. až 3. ročník 1. ZŠ.

Písmo Comenia Script bylo představeno před necelými patnácti roky v říjnu 2008 a po dvou letech zkušebního používání Ministerstvo školství ČR povolilo výuku nového písma všem základním školám. Sama Radana Bartůňková své písmo označila za „tolerantní písmo pro současný svět“.