„Aktuálně se u nás se závislostí dobrovolně léčí 15 žen a 32 mužů,“ informoval Deník primář PN Peter Neupauer, podle něhož jsou počty pacientů se závislostí v posledních letech stabilní.

V Dobřanech projde specializovaným oddělením pro léčbu závislostí ročně přes 100 mužských pacientů různého věku. Zhruba dvě třetiny z nich mají problémy s alkoholem, jedna třetina pak s jinými návykovými látkami, nejčastěji s pervitinem. Oddělení pro ženy má kapacitu 16 lůžek, ročně se tam léčí 50 až 60 žen. Drtivá většina, až 90 procent, se léčí ze závislosti na alkoholu, zbytek pak ze závislosti na drogách, ponejvíce na pervitinu. „Věková hranice léčby závislostí u žen zde v nemocnici je 18 až 65 let. Průměrný věk je zhruba 35 až 40 let, ale vyskytují se i mladší pacientky a věková hranice se posouvá směrem dolů. Nejmladší pacientce bylo zhruba 20 let,“ uvedl primář Neupauer.

Detox jinde

Obě oddělení specializovaná na dobrovolnou léčbu závislostí (pro muže i ženy) jsou otevřená s možností volného pohybu po areálu nemocnice a vstup na oddělení je vždy dobrovolný. „Terapeutický program je rozčleněn do několika fází, které zahrnují počáteční adaptaci na terapeutickou práci, nikoli však detox. Pokud pacient přichází ve stavu, který nedovoluje jeho pobyt na oddělení, je příjmovým lékařem dočasně umístěn na oddělení jiném, či je mu nejdříve doporučen detox např. ve Fakultní nemocnici Plzeň, nebo jiná somatická péče,“ popsal Neupauer s tím, že následuje fáze terapeutická a nakonec fáze přechodová, kde jsou pacienti a pacientky připravováni na přechod do domácího prostředí.

Nová Psychiatrická klinika ve FN Plzeň na Lochotíně byla slavnostně otevřena 22. 2. 2022.
Na nikoho nehledíme jako na beznadějný případ, říká lékař pečující o alkoholiky

Každý si během léčby mimo jiné vytváří svůj krizový plán. „Součástí léčby je i možnost setkání s rodinnými příslušníky a participace na zlepšení vztahů a komunikace,“ doplnil primář.

Třetina abstinuje

Pomáhá i to, že každý rok na jaře zavítají do nemocnice úspěšné absolventky léčby závislosti na alkoholu a drogách, kterou prodělaly na tamním specializovaném oddělení. O své zkušenosti a životní příběhy se podělí přibližně tři desítky žen nejen se současnými pacientkami, ale i s terapeuty a zdravotníky. „Jde nám především o motivaci i inspiraci současných pacientek. Abstinující ženy jim svými životními příběhy dokazují, že se lze se svojí závislostí naučit žít a fungovat. Ale i pro nás terapeuty mají tato setkání význam, dokazují nám, že naše práce má smysl,“ vysvětlila psycholožka ženského oddělení léčby závislostí Veronika Gavlasová. Stejná sezení se konají i pro muže.

Léčba závislosti u žen trvá čtyři měsíce, u mužů jsou to tři měsíce. Lék antabus, známý z filmů i vtipů, během léčby v dobřanské nemocnici nepoužívají, ten se využívá převážně v ambulantní formě léčby.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň investují jen letos do modernizace 1,4 miliardy korun.
Fakultní nemocnice Plzeň investuje letos 1,4 miliardy, chystá i rekonstrukci JIP

Obecně se daří zhruba třetině závislých pacientů zcela abstinovat, třetině abstinuje pouze z části a postupně se k užívání látky vrací, zbývající třetina není z různých důvodů dlouhodobé abstinence schopna.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, které zabezpečuje především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií. Svojí rozlohou 42 hektarů, 1150 lůžky a 1200 zaměstnanci je druhým největším zařízením tohoto typu v České republice. Kromě 30 oddělení určených k vlastní léčbě se v areálu nachází kostel, sportovní komplex, obchod s potravinami, kulturní dům a knihovna. K dispozici je i pracoviště arteterapie a rehabilitace.