V České republice není počet akutně ohrožených dětí na všechny kraje rovnoměrně rozložen. Tabulky vedou Ústecký kraj (80 dětí) a Plzeňský (63 dětí). Vyplývá to z analýzy organizace Lumos, zaměřující se na prevenci přijímání nových dětí do institucionální péče.

„V počtu dětí umístěných do ústavních zařízení v raném věku, zejména do tří let, zaujímá Plzeňský kraj po Ústeckém druhou nejvyšší pozici,“ říká Barbora Křižanová z organizace Lumos.

Situace je o to problematičtější, že přechodných pěstounů je v kraji málo. „Naše republika je jedinou zemí v EU, která stále umisťuje děti v raném věku do ústavních zařízení,“ uvádí Křižanová, podle které jsou počty dětí umístěných v kojeneckých ústavech alarmující. „I přes soustavné vyhledávání lidí, kteří by dětem poskytli domov, je pěstounů v kraji stále nedostatek,“ doplňuje.

Počet zájemců o zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy přijetí cizího dítěte do rodiny, navíc stále klesá. „V roce 2014 zaznamenal Krajský úřad 70 žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče. V roce 2015 pak o deset žádostí méně a za minulý rok už „jen“ 47 žádostí,“ popisuje Roman Mašek, vedoucí oddělení sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Významně klesl také zájem o přechodnou pěstounskou péči. „Vloni jsme přijali pouze jednu žádost o přechodnou pěstounskou péči,“ dodává Mašek.

Na vyhledávání pěstounů v Plzeňském kraji se již sedm let zaměřuje Diakonie Západ. „Naší prací je pečlivě sledovat vývoj v oblasti náhradní rodinné péče,“ říká vedoucí služeb náhradní rodinné péče Diakonie Západ Jiřina Ullmanová. Jak dále dodává, na západě Čech vyrůstá až 80 % dětí v náhradní rodinné péči u svých příbuzných v příbuzenské pěstounské péči.

Při vyhledávání pěstounů není ani tak problém v chybějícím zájmu, jako v nedostatku informací. „Práce pěs-touna se dá dělat pouze srdcem. Nemyslím si, že by lidé nebyli dostatečně srdeční a neměli zájem o tuto práci. Největší problém je v jejich neinformovanosti. Většinou se zbytečně bojí složitosti procesu pěstounství,“ uvádí pěstounka na přechodnou dobu Marie Nová.