Oprava této významné krajinné dominanty jižního Plzeňska zahrnovala kompletní restaurování interiéru i celkovou obnovu fasády kostela, díky nimž byla oživena krása této památky vybudované stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Jde o největší barokní kostele v České republice postavený mimo Prahu.

Druhým místem v kategorii Stavby odborná komise ocenila obnovu unikátní památky tzv. Bijadelské sýpky – bývalého kostela sv. Vavřince v Bijadlech u Merklína, který patří soukromým vlastníkům. Na objektu sýpky, který byl již takřka ruinou, byla provedena obnova zdiva, krovu a střechy. Původně gotický farní kostel zasvěcený svatému Vavřinci, který byl za josefínských reforem zrušen a přestavěn na sýpku, tak byl zachráněn před hrozícím zánikem.

Rekonstruovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích | Video: Deník/Milena Sojková

„Nejhorší bylo, když jsme objekt koupili a ještě na nás nebyl přepsaný, tak ještě někdo stihl ukrást vstupní dveře. První otázka kriminalistů byla, zda jsme hned po koupi neudělali nějaký pojistný podvod. Ale ani to nás neodradilo a pořád nás to baví,“ řekla při převzetí ocenění Jana Šalomová, která objekt spolu s manželem vlastní.

Na třetím místě se u odborné komise umístil kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči u Blovic patřící Římskokatolické farnosti Blovice. V roce 2023 byla dokončena obnova výmalby interiéru kostela.

V kategorii pro sochy a drobnou architekturu získal hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech u Klenčí pod Čerchovem. Původní pomník z roku 1933 byl po zničení v průběhu 2. světové války obnoven v roce 1947. Jeho stavitelem byl architekt František Kuželka, autorem bronzové sochy Jindřicha Šimona Baara byl Ladislav Šaloun. Nyní byl celý pomník včetně sochy citlivě restaurován.

„Jeden z hlavních důvodů, proč jsme se do téhle akce pustili, je ten, že Jindřich Šimon Baar má příští rok sté výročí úmrtí. Jde o specifickou stavbu a proto se vše dělalo velmi detailně ručně. Socha byla například čištěná zubními kartáčky, aby se z ní podařilo dostat pryč korozi, která na ní vznikla,“ uvedl starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch.

Na druhém místě se v hodnocení odborné komise umístila příkladná obnova Božích muk s plastikou Odpočívajícího Krista v Pivovarské ulici v Rokycanech. Celkové restaurování značně poničené památky zahrnovalo i konzervaci kovových částí a plastické doplnění chybějících částí, došlo i na doplnění nové kovové stříšky chránící plastiku Krista před povětrnostními vlivy.

Třetí místo u odborné komise pak získala Obec Chotěšov za celkové restaurování drobné sakrální památky Božích muk ze 17. století, které patří mezi trojici dochovaných božích muk postavených v Chotěšově pravděpodobně nákladem Chotěšovského kláštera. Kompletní restaurování památky zahrnovalo i doplnění ikonografického díla, čtyř obrázků na plechu na stěnách vrcholové kaplice božích muk.

Oceněny byly i památky, jejich obnova získala nejvíce hlasů při hlasování veřejnosti. Ceny veřejnosti si s počtem 473 hlasů odnesl Městys Zvíkovec za celkovou obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie a pan Jaroslav Bech, který je vlastníkem unikátního sochařského díla sousoší Kalvárie v areálu zámku v Liblíně. Počtem 437 hlasů bylo oceněno celkové restaurování sousoší z roku 1731 přemístěného do areálu zámku v roce 1934, které zahrnuje sochy Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana a kříž s korpusem ukřižovaného Krista.

Vyhodnocení soutěže Památka Plzeňského kraje | Video: Pavel Bouda

„Úcta k dílu našich předků, stavitelů historických památek, je důležitá pro to, aby jejich odkaz zůstal uchován pro naši generaci i pro ty budoucí. Opravené a oživené památky zároveň představují jeden z významných cílů návštěvníků našeho kraje z jiných koutů naší republiky i ze zahraničí. Ocenění těch, kteří věnují velkou péči, nemalé finanční prostředky i svůj čas obnově památek v našem kraji, je proto na místě,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Soutěž Památka Plzeňského kraje vyhlašuje Plzeňský kraj, aby ocenil nejlepší realizace obnovy nemovité kulturní památky. Jednalo se už o šestý ročník soutěže, která je vyhlašována ve dvou kategoriích – Sochy a drobná architektura a Stavby. Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova, nebo její významná část byla dokončena v roce 2023. V kategorii Sochy a drobná architektura bylo nominováno osm památek a v kategorii Stavby komise vybírala z 11 kulturních památek“. Nejlépe opravené památky mohla vybírat i veřejnost prostřednictvím hlasování na webových stránkách soutěže. Hlasování probíhalo od 4. prosince 2023 do 31. ledna 2024 a celkem bylo na podporu soutěžních památek zasláno 2782 platných hlasů.