ON-LINE rozhovor najdete ZDE.

Těhotenství je jedno z nejdůležitějších období v životě každé ženy, má zásadní roli v reprodukci a zachování každého druhu. Žena v průběhu gravidity prodělává celou kaskádu zásadních změn, které jednak ovlivní její veškeré životní pochody, ale hlavně úplně změní její psychiku, a z ženy se stává matka. Mateřské pudy patří v životě jedince k těm nejsilnějším, proto žena uzpůsobí veškeré své konání nadcházejícímu očekávání příchodu nového jedince na tento svět.

Samotný příchod – porod, je tou nejsilnější a nejemotivnější částí této cesty. V průběhu dlouhodobého vývoje se lidská plodnost evolučně posunula do rizikové sféry. Lidský jedinec má jedno z nejdelších těhotenství (gravidita trvá přibližně 40 týdnů, 10 lunárních měsíců), a průběh těhotenství je komplikován mnohými rizikovými faktory, v důsledku čehož úhrnná plodnost u lidí je poměrně nízká (1,6 dítěte na 1 ženu v reprodukčním období) a trvale stoupá počet neplodných párů (10-15% všech párů). Evolučně došlo ke změně mechaniky porodu, z čeho rezultuje vysoké procento komplikací v průběhu porodu. Porod člověka jako jeden z mála v celé živočišné říši vyžaduje asistenci, bez ní je ohrožen vysokou mírou život ohrožujících komplikací jak pro matku, tak pro ještě nenarozené dítě.

Nová gynekologicko-porodnická klinika ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Současná medicína reflektuje potřebu péče o toto nejcitlivější období v životě každého jedince, proto formovala obor perinatologie neboli porodnictví. Cílem porodnictví je provádět dohled nad těhotenstvím a včas rozpoznat nebo predikovat závažné těhotenské komplikace, které by mohly vést k ohrožení gravidity, plodu nebo života matky.

V případě nemožnosti přirozeného těhotnění – neplodnost (neschopnost otěhotnět při nechráněném styku do 1 roka), je medicína také nápomocná. Léčbou neplodnosti se zabývá reprodukční medicína. V současné době asistovaná reprodukce dokáže různými mikromanipulačními technikami pomoci k dítěti 80 procentům takto postižených párů.

Samotné otěhotnění ještě neznamená porod zdravého dítěte. V průběhu gravidity může dojít k celé řadě závažných komplikací, o které poté pečují specialisti v poradnách pro rizikové gravidity, a léčí je. Cílem současné diagnostiky je směřovat veškeré zásadní vyšetření do počátku gravidity, abychom již na konci 1. trimestru (14. týden gravidity) věděli, která gravidita je riziková, a ta dostala vysoce specializovanou péči, na rozdíl od fyziologicky probíhajícího těhotenství.

V rámci pracoviště funguje i výzkumná činnost. V tomto ohledu se klinika zaměřuje na poruchy pánevního dna v souvislosti s porodem a zároveň i s léčbou předčasných porodů.

Nová gynekologicko-porodnická klinika ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Gynekologicko – porodnická klinika Fakultní nemocnice v Plzni již dlouhodobě komplexně pečuje jak o neplodné páry, tak o fyziologické i rizikové gravidity, a svými výsledky se řadí k předním centrům pečujícím o zdraví těhotných žen a jejích dětí, s důrazem na zachování intimity a soukromí pacientky a co nejklidnějšího průběhu těhotenství a převážně porodu.

Porodní sály kliniky patří mezi nejmodernější v České republice, pracují zde erudované porodní asistentky a specialisti ve fetomaternální medicíně (týká se plodu a matky). Ročně zde přichází na svět kolem 3300 dětí. Kromě výborného přístrojového vybavení má každá rodička i soukromí vlastního porodního pokoje, kde není rušena porody jiných žen, což je naší prioritou.

MUDr. Vladimír Korečko