Plzeňský kraj je třetím největším v republice, se svými 572 tisíci obyvateli je však až devátý nejlidnatější. Deník zmapoval, jaký vliv má hejtmanství v deseti oblastech.

Ekonomika, podnikání

Plzeňský kraj hospodaří s ročním rozpočtem cca 4,5 miliardy korun. Co se podpory podnikání týče, možnosti přímých dotací živnostníkům a podnikatelům nemá téměř žádné, podporuje je spíš nepřímo. Vedení kraje například pravidelně podniká mise do zahraničí, jejichž cílem má být otevírání dveří pro podnikatele. Hejtmanství také zaštiťuje různé soutěže, jejichž cílem je zviditelnit úspěšné lokální firmy. Například Regionální potravina, Stavba roku nebo cena pro firmy za společenskou odpovědnost.

Doprava

Kraj spravuje silnice 2. a 3. třídy a financuje jejich opravy a rekonstrukce. Mezi největší investice posledních let patří Západní okruh Plzně (750 mil. Kč), na který hejtmanství čerpalo evropskou dotaci. Ročně na opravu krajských komunikací posílá necelou miliardu korun (vč. státního příspěvku). Také je objednavatelem regionální hromadné dopravy, určuje tedy, kolik autobusů a vlaků do obce pojede.

Cestovní ruch

Plzeňský kraj pořádá podzimní veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni, také vydal několik brožur a publikací, které mají cestovní ruch v kraji podpořit. Spravuje internetové stránky www.turisturaj.cz.

Životní prostředí

Hejtmanství má na životní prostředí nepřímý vliv, rozděluje dotace v oblasti vodohospodářství. Vedení kraje několikrát vyjádřilo podporu spalovně komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně. V minulosti předložilo hejtmanství poslancům vlastní návrh zákona o Národním parku Šumava, Sněmovnou PČR neprošel.

Kultura a památková péče

Zřizuje několik muzeí a galerií (např. Západočeská galerie v Plzni, Muzeum Chodska v Domažlicích) a také Stálou divadelní scénu Klatovy či Hvězdárnu Rokycany. Kulturu kraj podporuje prostřednictvím dotačních programů stejně jako památkovou péči.

Regionální rozvoj

Každoročně posílá kraj peníze obcím prostřednictvím Programu obnovy a stabilizace venkova, v němž je letos rekordních 100 mil. Kč.

Zdravotnictví

Hejtmanství spravuje čtyři nemocnice akutní péče (Domažlice, Klatovy, Rokycany a Stod) a dvě nemocnice následné péče (Planá, Horažďovice). Ročně stojí nemocnice krajskou kasu více než 200 milionů korun – v roce 2013 to bylo 276 mil. Kč, od té doby se částka snižuje na loňských 227 mil. Kč. Kvůli úsporám byl založen Zdravotnický holding. Kraj provozuje také zdravotnickou záchrannou službu, v posledních letech vznikla výjezdová místa například v Konstantinových Lázních či Modravě, další se nyní staví ve Stříbře.

Sociální věci

Domovy pro seniory se zdravotním postižením a domy a centra sociálních služeb zřizuje Plzeňský kraj. Prostřednictvím hejtmanství jsou také rozdělovány dotace od Ministerstva práce a sociálních služeb.

Školství

Plzeňský kraj je zřizovatelem středních škol, rozhoduje o jejich případném slučování (jako např. v případě plzeňské Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara). Hejtmanství spravuje dětské domovy a domy dětí a mládeže.

Bezpečnost

Vedení kraje se sice občas schází s krajským policejním ředitelem, na bezpečnost má hejtmanství pouze nepřímý vliv. Finančně podporuje pořízení kamerových systémů do obcí a také poskytl policii dotaci na pořízení váhy na kamiony či přístroje k detekci drog. Spustil také program Bezpečný kraj, který měl lidem pomoci snáze kontaktovat příslušné úřady a pomáhal při prevenci kriminality, ale posléze usnul.